Stredoškolský učiteľ s viac ako dvadsať ročnou praxou, vyučuje svoje hlavné predmety – občiansku náuka, telesnú výchova. Okrem toho ponúka a vyučuje voliteľné predmety – semináre z práva, politológie a ekonómie. Má certifikát na vyučovanie predmetov Aplikovaná ekonómia a Viac ako peniaze, ktoré sa vyučujú v prípade dostatočného záujmu žiakov. V posledných rokoch cítil veľký tlak na posun študentov k prírodovedným a technickým predmetom. Preto považuje za potrebné zdôrazňovať význam a potrebu aj humanitného a občianskeho vzdelávania stredoškolákov. Aj to je dôvod, prečo sa zapojil do programu Školy, ktoré menia svet, ako koordinátor na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej.