Volám sa Slavomíra Kútna. Pochádzam zo Zvolena, študovala som na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a už 14 rokov učím na Gymnáziu v Trebišove. Učím dejepis a občiansku náuku a tiež maturitné semináre z týchto predmetov. Na škole som aj koordinátorka pre multikultúrnu výchovu. Mám rada históriu, cestovanie, turistiku, divadlo, knihy…

Do programu Školy, ktoré menia svet sa naša škola zapája preto, lebo s kolegami učiteľmi hľadáme zmysluplné aktivity a zároveň sa chceme zoznámiť s kreatívnymi prístupmi a metódami, ktoré pomôžu na hodinách.