Koordinátorka programu Školy, ktoré menia svet na Súkromnej základnej škole v Senci. Je učiteľkou angličtiny, nemčiny a občianskej, rada sa zapája do zmysluplných aktivít (najmä ekológia a dobrovoľníctvo). Verí, že deti sa potrebujú učiť najmä cez vlastnú skúsenosť. Vďaka rôznym rozvojovým programom pre učiteľov ako Komenský Inštitút a mentoringový program Leafu pochopila, že učiteľ je tu pre deti a nie naopak. Rada prepája školu s praktickým životom „vonku“, snaží sa na hodinách otvárať rôzne spoločenské témy a spolu so žiakmi na ne hľadať odpovede. Okrem toho cvičí a učí jogu a miluje svoju rodinu.