Narodila sa a žije v Prešove. V metropole Šariša vyštudovala dejepis a občiansku výchovu, absolvovala rigoróznu skúšku i 2. atestáciu. Neskôr si rozšírila svoju aprobáciu o etickú výchovu a informatiku. Posledných 14 rokov pôsobí na Základnej škole s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. Koordinátorkou programu Školy, ktoré menia svet je od školského roka 2017/2018.