Volám sa Andrea a som učiteľkou na ZŠ Jána Zemana v Novej Bani, kde žijem celý život. Vyštudovala som aprobáciu náboženská a etická výchova. Tieto predmety ma vystihujú, nakoľko môžem o sebe nesmelo povedať, že ma charakterizuje ľudskosť, tolerancia a ohľaduplnosť, ktorú sa snažím okolo seba šíriť. 

Mojou láskou je príroda a všetko s ňou spojené, preto som sa rozhodla svoju aprobáciu rozšíriť o predmet geografia, prostredníctvom ktorej si spolu so žiakmi pestujeme vzťah k našej živiteľke Zemi.

Do tohto projektu som sa prihlásila vďaka našej pani riaditeľke. Verím, že takto spoločne budeme meniť svet k lepšiemu.