Volám sa Dávid. Študoval som na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove učiteľstvo dejepisu a filozofie. Dnes sa snažím pomerne čerstvo nadobudnuté vedomosti a zručnosti zúročiť na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej. Ako mladý učiteľ si uvedomujem limity tradičného vyučovania, preto sa snažím vnášať do výučby modernejšie prístupy, metódy a technológie. Rád cestujem a navštevujem (nielen) historicky zaujímavé miesta,  čo mi následne dáva možnosť podať žiakom detailnejší a pútavejší prehľad udalostí obohatený o zaujímavosti z ciest, ktoré v učebnici nenájdu. Taktiež je pre mňa dôležité vysvetľovať študentom učivo v logických súvislostiach nadväzujúc na príklady z reálneho života a tým im ukázať, že teoretické vedomosti môžeme uplatniť aj v praktickej rovine. Pri výučbe je pre mňa dôležité najmä vzbudiť u žiaka záujem, naučiť ho vyjadriť svoj vlastný názor a rozumne uvažovať. 

Ako učiteľ na gymnáziu, ktoré je priamym pokračovateľom prvého slovenského gymnázia verím, že aj naše gymnázium v jeho dnešnej podobe dokáže meniť svet a pomáhať študentom stať sa všeobecne vzdelanými a kriticky mysliacimi ľuďmi pripravenými na ďalšie štúdium tak, ako to dokázal jeho predchodca.