Už 16 rokov pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania a anglického jazyka. Najskôr získavala skúsenosti a prax na maličkej škole rodinného typu  v Lieskovci, potom ju život zavial do Pliešoviec. Tam pôsobí do dnešných dní, no nie už ako učiteľka, ale ako zástupkyňa riaditeľa. Vidí v deťoch a školstve ako takom prichádzajúce neustále zmeny, ktoré inak ako prácou na sebe samom sa nedajú prekonať. Rada sa vzdeláva a učí novým „veciam“ a verí, že s humorom a úsmevom sa dá dostať ďalej. Byť učiteľkou bolo jej snom od malička, chcela, aby sa deti v škole nenudili, ale naopak, aby radi chodili do školy. Život jej do života priniesol a prináša množstvo príležitostí a zaujímavých, podnetných ľudí, ktorí ju dokážu pozitívne nabiť a podnietiť k ďalším zaujímavým aktivitám. Najlepším relaxom sú pre ňu rodina, knihy, háčkovanie a tvorenie ako také. Do programu Školy, ktoré menia svet je zapojená od školského roka 2017/18 a pôsobí ako školská koordinátorka programu.