Volám sa Miriam Lidajová. Na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici učím účtovníctvo a ekonomické predmety. Venujem sa neformálnemu vzdelávaniu. Veľmi rada učím na základe prípadových štúdií, ktoré vychádzajú z reálnej praxe. Účtovníctvo nielen učím, ale aj aktívne vykonávam. Na hodinách veľmi často pracujeme s myšlienkovými mapami, komiksami, študentskými mandalami, cinquainmi, príkladmi  alebo individuálnymi zadaniami. Kladiem dôraz na rozvíjanie zodpovednosti, postoju k predmetu a kritickému mysleniu žiakov. Uprednostňujem priateľský vzťah ku žiakom, učenie pre život a prax a zážitkovú formu vyučovania. Som aktívna a neustále sa vzdelávam nielen po odbornej stránke, ale aj v oblasti mäkkých zručností a pedagogických znalostí. Pre svojich žiakov vyhľadávam aktivity, súťaže a vzdelávania, ktoré ich posunú dopredu a zároveň majú možnosť spoznať aj inú komunitu lektorov a študentov, ako tých čo sú s nimi v škole. Myslím si, že sa oplatí investovať svoj čas a prácu pre mladých ľudí, lebo oni môžu zlepšiť svet. Sú jedineční, odolní s neuveriteľnou vitalitou. 

Vo svojom voľnom čase sa venujem rodine. Mám rada lyžovanie, turistiku, mestskú históriu. Venujem sa liečivým rastlinám.