Volám sa Mgr. Mária Cipárová. Pôsobím na Strednej odbornej škole elektrotechnickej. V rámci svojich školských aj mimoškolských aktivít so žiakmi sa zameriavam na aktívne dobrovoľníctvo a podporujem občiansku participáciu žiakov našej školy. Vo svojom voľnom čase som najradšej s rodinou, veľa športujem- venujem sa rekreačne cyklistike a plávaniu.