Narodila sa v Považskej Bystrici, vyštudovala odbor dejiny filozofie a systémová filozofia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Jej cesta do škostva nebola priama, trvalo dlhých 15 rokov, kým sa dostala na Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Prechod nebol jednoduchý, ale už konečne chcela robiť niečo čo vyštudovala. Je koordinátorkou projektu na škole, veľko pomocou sú jej skvelé a šikovné deti, ktoré ju neustále motivujú pokračovať a obetavé kolegyne, ktoré pomôžu s čím treba. Má rada svoju rodinu, ťažko sa zmieruje s tým, že deti jej už vyleteli z domu. Vždy sa ale teší, keď prídu domov a môže naskočiť do kolotoča , ktorý je jej dôverne známy. Varí, pečie, perie, žehlí a užíva si ich prítomnosť.