Energická, čiastočne kreatívna, no niekedy aj lenivá. Priateľská, občas však ududraná. Učiteľka ruského jazyka a občianskej náuky na Základnej škole s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre. Nepoučiteľná idealistka veriaca v dobro ľudí a v možnosť ich tvarovania. Rada sa smeje, má rada prácu v kolektíve. Obľubuje pozitívnych ľudí, tvorivú prácu a najmä prácu s deťmi mimo vyučovacieho procesu. Má rada cestovanie, pohyb, knihy, krížovky a spoznáva nových ľudí. Očakáva pochopenie a možnosť pracovať tak, aby mohla napĺňať „poslanie“ svojej profesie. A stala sa jednou z tých, čo pomáhajú formovať aktívnu a občiansky uvedomelú mládež , aj keď to vôbec nie je jednoduché.