Na Evanjelickej spojenej škole v Martine učí občiansku náuku, psychológiu a anglický jazyk. Učila aj v Severnej Karolíne ESL (angličtinu ako druhý jazyk). Je koordinátorkou žiackej školskej rady a programu Školy, ktoré menia svet. Aktívna učiteľka, ktorá nevynechá žiadnu dobrú príležitosť sa ďalej vzdelávať, preto je zapojená do mnohých projektov – napr. Šampióni školskej participácie či Premena školy zvnútra. Vo voľnom čase rada cestuje, číta a nevynechá ani martinské divadelné predstavenie. Heslo „s komfortnou zónou nie som kamarát, nové veci skúšam rád“ ju asi vystihuje najlepšie.