Volám sa Jarmila Šmecková. Učím na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci dejepis a občiansku náuku. Študovala som na Pedagogoickej fakulte Univerzity Komenského. Po nejakom čase strávenom na materskej dovolenke a v neučiteľskom zamestnaní som sa vrátila „učiť“. V duchu presvedčenia „zodpovednosť za spoločnosť nenesú politici, ale my, občania, ktorí ich volíme“ sa usilujem o to, aby žiaci nadobudli autonómne presvedčenie a odhodlanie prispôsobovať si svet, v ktorom žijeme všetci spolu. Najmä, aby to vykonávali čestne, s radosťou a trpezlivo.