Vyštudovala som Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogickú fakultu, aprobáciu dejepis –občianska náuka. Po ukončení štúdia som pracovala ako historička v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Po desiatich rokoch vedeckej práce som nastúpila na Základnú školu Ďumbierska v Banskej Bystrici. Po presťahovaní do rodného Liptovského Mikuláša som začala učiť na Základnej škole na Demänovskej ulici a v súčasnosti pôsobím na Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši, na najstaršej mestskej škole.

Práca pedagóga je mojím koníčkom. Okrem toho sa venujem aktívne bicyklovaniu, behu, turistike v Tatrách. V zime mám rada bežecké lyžovanie.

Žijem aktívnym životom spolu s manželom a  17-ročným synom Adamom, priateľmi, naplnený športom, dobrými historickými filmami a dobrou knihou.