Vzdelávaniu žiakov na Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach sa venujem viac ako 13 rokov. Vyučujem predmety slovenský jazyk a dejepis, ktoré som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulte humanitných vied. Okrem toho som triedna učiteľka v triede intelektovo nadaných žiakov a vedúca predmetovej komisie Človek a spoločnosť. Vo voľnom čase sa venujem histórii, literatúre a umeniu. Najčastejšie trávim víkendy na vidieku a prechádzkami v prírode. 

Povolanie učiteľky ma veľmi obohacuje, posúva a presviedča, že práca s deťmi a mladými ľuďmi je veľmi zaujímavá a vyžaduje si veľa energie a nových nápadov. Preto som veľmi rada, že sa môžeme, ako škola zaradiť do projektu Školy, ktoré menia svet a obohatiť tak svoju pedagogickú prácu. Do projektu vstupuje Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach v školskom roku 2021/2022.