Študoval som na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odbor učiteľstvo predmetov história a občianska náuka. Počas štúdia som pracoval 5 rokov ako dobrovoľník – animátor v OZ Bublina, ktoré sa venuje letným a zimným táborom pre deti z detských domovov z celého Slovenska. Priamo v školstve pôsobím 2 roky. V súčasnosti dokončujem rigorózne štúdium. Na hodinách sa snažím využívať moderné spôsoby a metódy výučby. Ide mi o rozvoj žiaka nielen na vedomostnej úrovni ale aj rozvoj jeho osobnostnej stránky. Medzi moje záľuby patrí hudba, knihy, história, gitara a iné. Teší ma keď môžem byť súčasťou niečoho, čo dokáže aspoň trošku zlepšiť našu prítomnosť.