Volám sa Janka Hajdúchová, som učiteľkou Strednej odbornej školy v Pruskom, vyučujem slovenský jazyk a občiansku náuku. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Trnave. V škole pôsobím od roku 1992, som koordinátorkou prevencie, mám na starosti úrazy. Mojím cieľom je vytváranie dobrej klímy v škole, podporovať kreativitu žiakov a vytvoriť zábavné miesto, aby sa žiaci naučili čo najviac a pristupovali ku všetkému zodpovedne a s úctou.