Učiteľ dejepisu a anglického jazyka, predseda predmetovej komisie humanitných predmetov na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Na škole pôsobí od roku 2004, rodený Štiavničan, vyštudovaný v Bystrici, medzi jeho záľuby patrí rock a turistika. Zadaný 🙂 . Dôležitejší sú pre neho kolegovia bez ktorých by sa aktivity Školy, ktorá mení svet, nedali organizovať.