V momente, kedy budem schopná definovať seba ako človeka, budem pravdepodobne mŕtva. Ak by som mala napísať, aká som, asi by som klamala, pretože je ťažké opísať človeka na ceste a v pohybe. Ale, pokúsim sa o to – opísať človeka, ktorý nachádza vieru v pochybnosti, istotu v neistote, dokonalosť v nedokonalosti. Už z tohto úvodu je možno zrejmé, že som vyštudovala filozofiu, asi preto, že ma bavilo a stále baví premýšľať nad tým, ako funguje ľudská myseľ, svet okolo, spoločnosť, morálka, pravda a lož, dobro a zlo. Skúmam, čo ľudia považujú za dôležité a prečo, ako sa to mení a čo zo svojho miesta (ne)môžem ovplyvniť či zmeniť tak, aby to prospelo nám všetkým. Roky učím deti, ktoré nemali to šťastie rozumieť mnohým veciam okolo seba, ktoré musia zdolávať veľa prekážok, aby uspeli v bežnom živote a navyše presviedčať ostatných, že majú rovnaké právo a hlas v tejto spoločnosti. A ja si len uvedomujem, že je veľa takých detí a všetky z nich sa stanú raz dospelými ľuďmi, ktorí ten hlas budú mať a ovplyvnia životy nás všetkých. Ak môžem čo i len kúskom prispieť k tomu, aby u nich nevíťazilo zlo nad dobrom, lož nad pravdou a hnev z nespravodlivosti nad ich angažovanosťou, budem učiť, aby neverili klamárom a našli správne riešenia aj bezo mňa. A keď sa mi to podarí, posuniem sa ďalej. Toto som ja – Mirka Mrázová.