Už od základnej školy bolo jej snom sa stať učiteľkou. Tento sen sa jej splnil v roku 2009, keď ukončila vysokoškolské štúdium na Prešovskej univerzite, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: dejepis a občianska náuka. V tom istom roku ju prijali na Strednú športovú školu v Košiciach, kde až do teraz učí športovo nadanú mládež. Počas učiteľskej praxe nezanevrela štúdium a splnila si ďalší sen, ktorým bol doktorát. Naďalej má rada učenie nielen ostatných ale aj seba a preto v tom chce pokračovať aj napríklad vďaka programu Školy, ktoré menia svet.