Pracujem na ZŠ v Humennom. Učím slovenský jazyk a občiansku náuku. Moje rozhodnutie sa venovať výchove a vzdelávaniu detí ovplyvnilo to, že moja mama je učiteľka. Vyrastala som v prostredí, kde sa často hovorilo o škole, vzdelávaní.

Na to, aby bol človek dobrým učiteľom, nestačí vyštudovať školu. Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka. Musí na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa a byť otvorený novým výzvam. Vo svojej práci sa snažím žiakom nielen podať učivo, dať známku, ale aj vytvoriť takú atmosféru, aby žiaci boli šťastní, spokojní, radi sa vzdelávali a škola bola pre nich zaujímavým prostredím, kde sa dozvedia všetko potrebné pre ich kultúrny aj vedomostný rozvoj.

Dobré vedomostné základy, ktoré získajú žiaci na škole, im pomôžu, aby sa správnou výchovou a vzdelávaním stali dobrými a úspešnými ľuďmi na svojej životnej ceste.