Volám sa Monika Winterová, pochádzam z Levíc. Počas štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva som sa rozhodla rozšíriť svoje pole pôsobnosti aj na učiteľstvo primárnej pedagogiky. Pôsobím ako učiteľka na prvom stupni.

Vybrala som si pre seba povolanie, ktorého každodennou odmenou je vidieť radosť v detských očiach. Žiaci sú to najdôležitejšie, čo v triede mám, a preto sa im snažím vytvoriť bezpečné prostredie, kde je prirodzený úsmev na tvárach. Učíme sa spolu učiť sa, spoznávame celučičký svet a zákonitosti v ňom, ale aj ako pri tom nezabudnúť na našu najdôležitejšiu vlastnosť – ľudskosť. 

Spolu s mojimi skvelými kolegyňami vedieme žiakov na ceste ich životom tak, aby z nich boli aktívni a rozumne zmýšľajúci ľudia s dobrými srdiečkami, a práve preto sme sa rozhodli pridať ku Školám, ktoré menia svet.