Program Školy, ktoré menia svet a jeho účastníci môžu byť hrdí na Cenu európskeho občana 2023, ktorá je udeľovaná projektom v rámci Európskej únie, ktoré sa výnimočným spôsobom úspešne angažujú v oblasti rozvoja a podpory európskych hodnôt, akými sú sloboda, demokracia, ľudské práva či rovnosť. Slávnostné ocenenie programu prebehlo nedávno v Bratislave a v Bruseli, kde sme cenu osobne prevzali v mene všetkých Škôl, ktoré menia svet.

S hrdosťou vám oznamujeme, že program Školy, ktoré menia svet získal od Európskeho parlamentu Cenu európskeho občana za rok 2023, a to za mimoriadne úspechy a výnimočnú angažovanosť v oblasti podpory a rozvoja európskych hodnôt. Túto cenu sme nepochybne získali aj vďaka vášmu odhodlaniu a záujmu inovovať občianske vzdelávanie, a preto patrí aj vám! Vaše každodenné úsilie, odvahu a pozitívne pôsobenie na vašich žiakov a žiačky sme vyzdvihli aj počas diskusie spojenej so slávnostným odovzdávaním ceny v Bratislave. Diskusiu v priestoroch Domu Európskej únie na bratislavských Palisádach, v ktorej program Školy, ktoré menia svet zastupovali riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo a autorka programu Jana Feherpataky-Kuzmová a manažérka vzdelávacích programov Lucia Polláková, si môžete vypočuť tu.

Počas slávnostnej ceremónie v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli zas podpredsedníčka parlamentu a kancelárka Ceny európskeho občana Dita Charanzová zdôraznila, že ocenené projekty a ľudia stojaci za nimi

„každý deň ochraňujú európske hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv. Tieto slová sa javia ako normálne a samozrejmé, avšak len pri zapnutí mobilu vás zaplavia informácie o vojne, terorizme, konfliktoch či politických násilnostiach po celom svete. Práve vďaka vašim skutkom je Európa udržiavaná ako maják v týchto nepokojných časoch. […] Demokratická participácia je jedinou cestou vpred, ak chceme naďalej žiť v mieri.“

Celý slávnostný prejav pani Charanzovej i celú ceremóniu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Cena európskeho občana je od roku 2008 každoročne udeľovaná projektom podporujúcim základné hodnoty a práva EÚ, vzájomné porozumenie, integráciu európskych občanov a európskeho ducha. Tento rok sa o ocenenie uchádzalo 216 projektov a práve Školy, ktoré menia svet sú jedným z 38 ocenených projektov z 25 členských krajín EÚ. O všetkých tohtoročných laureátoch sa dočítate tu. Zároveň sme hrdí, že tento rok Slovensko zastupovalidva úspešné projekty. Okrem programu Školy, ktoré menia svet bol za Slovensko ocenený aj komiks Kira, ktorý mapuje udalosti spojené s ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine. Všetkým spoluoceneným srdečne blahoželáme!

Ďakujeme vám za vaše prejavené úsilie, spoluprácu, lásku, prístup a úspechy, ktorými dokazujete, že občianske vzdelávanie žiakov a žiačok vedie k zmysluplnému a efektívnemu budovaniu ich demokratických občianskych hodnôt a postojov, a tým udržateľnosti našej spoločnosti.

Váš tím IPAO.