Volám sa Soňa, vyštudovala som odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity som začala pracovať ako učiteľka na Základnej škole v Štúrove, kde pôsobím aj v súčasnosti. Učiteľské poslanie bolo mojím snom už od detstva, za čo vďačím aj mojim bývalým učiteľom. Mojim cieľom je nielen odovzdávanie vedomostí, ale aj vytváranie ideálneho a podnetného prostredia, kde sa žiaci cítia byť v bezpečí, spokojní a odkiaľ budú každý deň odchádzať s úsmevom na tvári. 

Pevne verím, že aj vďaka programu Školy, ktoré menia svet získam množstvo inšpirácií k rozvoju nielen môjho osobného a profesionálneho života, ale aj k celkovému rozvoju našej školy.  

Teším sa na všetko, čo mne a našej škole tento program poskytne a čím nás obohatí.