Najnovším prírastkom v portfóliu Škôl, ktoré menia svet je e-learningový portál, ktorý ponúka množstvo originálnych autorských materiálov v interaktívnych formátoch.

 Sú určené všetkým učiteľom a riaditeľom ZŠ a SŠ s cieľom poskytovať metodickú podporu, pomoc pri koordinácii školských parlamentov či tipy na sebarozvoj a psychohygienu. Pre účastníkov programu Školy, ktoré menia svet sú navyše pripravené doplnkové aktivity k prezenčným tréningom s lektormi.

 

Medzi metódy, ktoré e-learning Škôl, ktoré menia svet využíva, patrí napríklad:

  • video,
  • pracovné listy,
  • interaktívne kvízy,
  • edukačné hry,
  • doplnkové čítanie,
  • diskusia,
  • rovesnícke učenie,
  • mnohé ďalšie..

Benefitov, ktoré práca s e-learningom Škôl, ktoré menia svet prináša, je hneď niekoľko. Kombinácia online a offline prostredia pomáha interaktívnou a zážitkovou formou prehlbovať vybrané vedomosti alebo zručnosti, a to aj vďaka možnosti venovať sa jednotlivým témam individuálne a vo vlastnom tempe. e-Learning zároveň obsahuje cvičenia, pri ktorých je potrebná spolupráca a tak prináša možnosť spoznať nových ľudí a vzájomne zdieľať príklady dobrej praxe. V neposlednom rade je jednou z výhod e-learningu jeho flexibilita – k online obsahu môžete pristupovať kedykoľvek, kdekoľvek a ako často potrebujete.

Pre prístup k vzdelávacím materiálom je potrebná bezplatná registrácia. Pridajte sa ku komunite inšpiratívnych učiteľov a začnite využívať e-learning Škôl, ktoré menia svet!

Registrujte sa zadarmo