IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 53 blog entries.

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave

2020-02-11T15:59:57+01:00

SOŠE poskytuje vyššie sekundárne vzdelávanie ISCED 3 (úplné stredné odborné vzdelanie) v skupinách študijných odborov 3A, stredné odborné vzdelanie v skupinách učebných odborov 3C) a duálne vzdelávanie v skupine študijných odborov 3A ŠVP. Škola má moderné odborné učebne, laboratóriá a dielne, veľkú telocvičňu, tenisové kurty v telocvični, športový areál, futbalové ihrisko a atletickú dráhu, posilňovňu, kde majú žiaci možnosť športového vyžitia. Web: https://sose-trnava.edupage.org/

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave2020-02-11T15:59:57+01:00

Gymnázium v Nových Zámkoch

2020-02-11T16:03:52+01:00

Gymnázium má vyše 176 storočnú históriu, keďže vyučovanie sa začalo už v októbri 1842. Počas histórie škola sídlila v rôznych budovách, ale neprestala vychovávať maďarskú inteligenciu v regióne. V škole prevláda rodinná atmosféra, výchova a vzdelávanie sú založené na troch základných princípoch, ktoré predurčujú aj celkové zameranie gymnázia: jazyky, výchova k multikulturalizmu a tolerancii a snaha naučiť žiakov cítiť a konať ekologicky voči svojmu prostrediu. V posledných rokoch sa škola orientuje aj na medzinárodné aktivity a projekty, na aktívne občianstvo a spoločenskú zodpovednosť. Web: https://www.pazmangymnz.edupage.sk

Gymnázium v Nových Zámkoch2020-02-11T16:03:52+01:00

Súkromná základná škola v Kechneci

2020-02-11T16:01:54+01:00

Súkromná základná škola v Kechneci je pomerne mladou školou. Od roku 2015, kedy sa prvýkrát otvorili brány školy pre 18 prváčikov, sa počet žiakov navýšil na 135, z jednej triedy je dnes tried 9. Nie je jednoduché ustáť toto rýchle tempo, ale s podporou zriaďovateľa a s odhodlaným učiteľským zborom to ide. Škola sa postupne profiluje na modernú školu. Ostatne, stala sa Microsoft showcase school a získala tak titul Škola 21. storočia. Toto nás zaväzuje k efektívnemu využívane technológií, ktoré nie je o V škole je posilnená výučba cudzích jazykov, rôzne prvky zážitkového učenia, toto všetko je v ponuke školy. Osvedčili sa nám daltonské dni, kedy sa deti učia samostatnosti a zodpovednosti, začali sme s rovesníckym učením, ktoré [...]

Súkromná základná škola v Kechneci2020-02-11T16:01:54+01:00

Súkromná základná škola v Banskej Štiavnici

2020-02-11T16:05:02+01:00

Prečo sme založili a prevádzkujeme našu školu? chceme, aby sa naše deti mohli vzdelávať v súlade s ich potrebami, chceme, aby škola prispôsobovala svoj vyučovací program potrebám detí a nie opačne, vieme, že zmena školského systému musí prísť zdola - v našom malom priestore sa k nej snažíme prispievať, myslíme si, že vzdelávať sa dá aj iným spôsobom ako je to v súčasnom slovenskom školskom systéme, sme (zriaďovatelia školy) v prvom rade rodičia, ktorí majú školopovinné deti - na všetko, čo sa v škole deje, sa pozeráme aj cez túto prizmu, chceme, aby naše deti mohli v škole rozvíjať svoj potenciál, aby ich [...]

Súkromná základná škola v Banskej Štiavnici2020-02-11T16:05:02+01:00

Základná škola v Žiline

2020-02-11T16:06:16+01:00

Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život.  Je našou snahou rozvinúť potenciál každého dieťaťa, žiaka, viesť ich k schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Deti a žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti. Vo svojej vyše 20-ročnej histórii vychovala a odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách. Dnes sú z nich úspešní mladí ľudia, niektorí z nich sa vracajú k nám ako naši kolegovia a mnohí ako rodičia našich žiakov. Web: https://zskarpatska.edupage.org

Základná škola v Žiline2020-02-11T16:06:16+01:00

Katarína Švidroňová

2019-08-20T16:39:00+02:00

Na našej škole vyučujem aplikovanú informatiku a informatiku. Záleží mi na vytváraní dobrej klímy v škole, na budovaní kvalitného a kreatívneho prostredia na komplexný rozvoj pre našich žiakov. V programe Školy, ktoré menia svet vidím príležitosť zapracovať na osobnostnom rozvoji našich žiakov aj učiteľov.

Katarína Švidroňová2019-08-20T16:39:00+02:00

Spojená škola v Ružomberku

2020-02-11T15:56:35+01:00

Naša škola ponúka odborné vzdelanie v oblasti služieb. Darí sa nám vychovávať manažérov cestovného ruchu aj hotelových a reštauračných zariadení, kvalifikovaný personál pre kozmetické salóny, kaderníctva, cukrárne a reštaurácie. Žiaci našej školy majú možnosť získavať skúsenosti aj na zahraničnej praxi v celej Európe.  Úspešní sú na regionálnych aj celoslovenských súťažiach.  Stále pracujeme na tom, aby sa u nás všetci žiaci cítili dobre, snažíme sa rozvíjať ich osobnosť, budovať vzťah k spoločnosti, k prírode a pripraviť ich tak nielen na profesijný život. Web: https://www.zssos.sk

Spojená škola v Ružomberku2020-02-11T15:56:35+01:00

7 jedinečných benefitov pre Školy, ktoré menia svet – získajte ich aj pre svoju školu!

2023-03-31T10:10:42+02:00

2-ročný zážitkový tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet hľadá účastníkov do svojho už 4. ročníka. Pridajte sa aj vy medzi lídrov v občianskom vzdelávaní na Slovensku a meňte spolu so svojimi žiakmi svet! Aké jedinečné benefity sú pre vás v programe pripravené a čo vďaka nemu pre svoju školu získate? 1. Upriamime vašu pozornosť na občianske kompetencie Demokracia nevyhnutne potrebuje demokraticky zmýšľajúcich, zodpovedných a aktívnych občanov. Ak však chceme, aby bola demokracia skutočne udržateľná, musíme s rozvojom občianskych kompetencií začať už na základných a stredných školách. Vďaka programu získate potrebné zručnosti, zdroje a podporu na to, aby ste aj na vašej škole vychovávali budúcich [...]

7 jedinečných benefitov pre Školy, ktoré menia svet – získajte ich aj pre svoju školu!2023-03-31T10:10:42+02:00

Učiteľka Petra: Stačí, že dobro začnú šíriť dvaja ľudia, a už to ide ako lavína

2023-03-31T10:10:57+02:00

Prečítajte si inšpiratívny rozhovor s účastníčkou programu Školy, ktoré menia svet Petra učí na Súkromnej základnej škole S.E.N.E.C. Na učiteľstve ju najviac fascinuje fakt, že učiteľ pomáha kreovať ľudí – budúcich občanov. Tvrdí, že je veľmi dôležité, aby sme učili to, čo žijeme, a že učitelia tvoria vzory správania pre žiakov. Účasť v programe Školy, ktoré menia svet ju posilnila a povzbudila v tom, že učiť “inak” je úplne v poriadku a že ide na to, ako učiť občiansku náuku, dobre. Z pôvodne obávaného predmetu sa vďaka podpore a inšpirácii, ktorú dostala v programe, stal zmysluplne strávený čas, ktorý [...]

Učiteľka Petra: Stačí, že dobro začnú šíriť dvaja ľudia, a už to ide ako lavína2023-03-31T10:10:57+02:00

Ako vzbudiť záujem žiakov o školské aktivity? Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning

2023-04-06T10:04:39+02:00

Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning Z tréningu pre žiacku školskú radu martinskej spojenej školy, ktorá je zapojená do programu Školy, ktoré menia svet, mali dobrý pocit všetci zúčastnení - žiaci a žiačky od 1. až po 5. ročník, koordinátorka žiackej školskej rady Katarína Jakubcová, aj lektorky IPAO. Tento komentár jednej z účastníčok, ktorý sa objavil v našej e-mailovej schránke, nám však pripomenul, že naša práca má zmysel a že program Školy, ktoré menia svet je obľúbeným nielen u pedagógov, ale aj u žiakov. Očakávania mladých ľudí ráno o 8:00, keď sme sa spoznali, boli rôzne a [...]

Ako vzbudiť záujem žiakov o školské aktivity? Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning2023-04-06T10:04:39+02:00
Go to Top