IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 49 blog entries.

Základná škola v Žiline

2020-02-11T16:06:16+01:00

Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život.  Je našou snahou rozvinúť potenciál každého dieťaťa, žiaka, viesť ich k schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Deti a žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti. Vo svojej vyše 20-ročnej histórii vychovala a odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách. Dnes sú z nich úspešní mladí ľudia, niektorí z nich sa vracajú k nám ako naši kolegovia a mnohí ako rodičia našich žiakov. Web: https://zskarpatska.edupage.org

Základná škola v Žiline2020-02-11T16:06:16+01:00

Katarína Švidroňová

2019-08-20T16:39:00+02:00

Na našej škole vyučujem aplikovanú informatiku a informatiku. Záleží mi na vytváraní dobrej klímy v škole, na budovaní kvalitného a kreatívneho prostredia na komplexný rozvoj pre našich žiakov. V programe Školy, ktoré menia svet vidím príležitosť zapracovať na osobnostnom rozvoji našich žiakov aj učiteľov.

Katarína Švidroňová2019-08-20T16:39:00+02:00

Spojená škola v Ružomberku

2020-02-11T15:56:35+01:00

Naša škola ponúka odborné vzdelanie v oblasti služieb. Darí sa nám vychovávať manažérov cestovného ruchu aj hotelových a reštauračných zariadení, kvalifikovaný personál pre kozmetické salóny, kaderníctva, cukrárne a reštaurácie. Žiaci našej školy majú možnosť získavať skúsenosti aj na zahraničnej praxi v celej Európe.  Úspešní sú na regionálnych aj celoslovenských súťažiach.  Stále pracujeme na tom, aby sa u nás všetci žiaci cítili dobre, snažíme sa rozvíjať ich osobnosť, budovať vzťah k spoločnosti, k prírode a pripraviť ich tak nielen na profesijný život. Web: https://www.zssos.sk

Spojená škola v Ružomberku2020-02-11T15:56:35+01:00

7 jedinečných benefitov pre Školy, ktoré menia svet – získajte ich aj pre svoju školu!

2019-08-20T17:03:46+02:00

2-ročný zážitkový tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet hľadá účastníkov do svojho už 4. ročníka. Pridajte sa aj vy medzi lídrov v občianskom vzdelávaní na Slovensku a meňte spolu so svojimi žiakmi svet! Aké jedinečné benefity sú pre vás v programe pripravené a čo vďaka nemu pre svoju školu získate? 1. Upriamime vašu pozornosť na občianske kompetencie Demokracia nevyhnutne potrebuje demokraticky zmýšľajúcich, zodpovedných a aktívnych občanov. Ak však chceme, aby bola demokracia skutočne udržateľná, musíme s rozvojom občianskych kompetencií začať už na základných a stredných školách. Vďaka programu získate potrebné zručnosti, zdroje a podporu na to, aby ste aj na vašej škole vychovávali budúcich [...]

7 jedinečných benefitov pre Školy, ktoré menia svet – získajte ich aj pre svoju školu!2019-08-20T17:03:46+02:00

Učiteľka Petra: Stačí, že dobro začnú šíriť dvaja ľudia, a už to ide ako lavína

2019-09-23T08:53:24+02:00

Prečítajte si inšpiratívny rozhovor s účastníčkou programu Školy, ktoré menia svet Petra učí na Súkromnej základnej škole S.E.N.E.C. Na učiteľstve ju najviac fascinuje fakt, že učiteľ pomáha kreovať ľudí – budúcich občanov. Tvrdí, že je veľmi dôležité, aby sme učili to, čo žijeme, a že učitelia tvoria vzory správania pre žiakov. Účasť v programe Školy, ktoré menia svet ju posilnila a povzbudila v tom, že učiť “inak” je úplne v poriadku a že ide na to, ako učiť občiansku náuku, dobre. Z pôvodne obávaného predmetu sa vďaka podpore a inšpirácii, ktorú dostala v programe, stal zmysluplne strávený čas, ktorý [...]

Učiteľka Petra: Stačí, že dobro začnú šíriť dvaja ľudia, a už to ide ako lavína2019-09-23T08:53:24+02:00

Ako vzbudiť záujem žiakov o školské aktivity? Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning

2019-08-20T17:05:30+02:00

Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning Z tréningu pre žiacku školskú radu martinskej spojenej školy, ktorá je zapojená do programu Školy, ktoré menia svet, mali dobrý pocit všetci zúčastnení - žiaci a žiačky od 1. až po 5. ročník, koordinátorka žiackej školskej rady Katarína Jakubcová, aj lektorky IPAO. Tento komentár jednej z účastníčok, ktorý sa objavil v našej e-mailovej schránke, nám však pripomenul, že naša práca má zmysel a že program Školy, ktoré menia svet je obľúbeným nielen u pedagógov, ale aj u žiakov. Očakávania mladých ľudí ráno o 8:00, keď sme sa spoznali, boli rôzne a [...]

Ako vzbudiť záujem žiakov o školské aktivity? Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning2019-08-20T17:05:30+02:00

Gymnázium bilingválne T. Ružičku v Žiline

2020-02-11T16:34:21+01:00

Prvá bilingválna slovensko-francúzska trieda vznikla na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka 1.9.1990 na Gymnázium Hlinská v Žiline. Postupne sa rozširoval počet tried a v školskom roku 1999/2000 na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom bola otvorená prvá trieda slovensko-španielskej sekcie, čo bolo podnetom na osamostatnenie sa bilingválnych sekcií. Dňa 1. septembra 1999 Krajský úrad v Žiline zriadil samostatnú školu – jediné bilingválne gymnázium na Slovensku s dvomi jazykovými sekciami – francúzskou a španielskou. Absolventi školy ovládajú francúzsky alebo španielsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky a po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného [...]

Gymnázium bilingválne T. Ružičku v Žiline2020-02-11T16:34:21+01:00

Základná škola Seňa

2020-02-11T16:28:53+01:00

Školu navštevuje priemerne 300 žiakov v deviatich ročníkoch. Školu navštevujú žiaci školského obvodu, do ktorého spadajú obce Seňa, Kechnec, Milhosť, Belža a Grajciar. Zhruba 30% žiakov je z málo podnetného prostredia a asi 25 % žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia. V posledných rokoch stúpa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých vzhľadom na narastajúci počet sú začleňovaný aj do bežných tried. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zabezpečuje rovnocenný prístup k vzdelaniu, primeraný rozvoj schopností v záujme zlepšenia dochádzky a školskej úspešnosti. Web: https://zssena.edupage.org/  

Základná škola Seňa2020-02-11T16:28:53+01:00

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom

2020-02-11T16:21:37+01:00

Škola vznikla v roku 2000 v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Gymnáziu bol daný čestný názov Gymnázium Jána Baltazára Magina – rodáka z Vrbového, ktorý napísal prvú národnú obranu Slovákov. Od roku 2012 je na gymnáziu možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku od roku 2019 aj v ruskom jazyku. Výchova a vzdelávanie sa orientuje v súčasnej dobe na utváranie nového systému hodnôt, ktorý zodpovedá požiadavkám demokratickej pluralitnej otvorenej spoločnosti. Tento systém akceptuje dôstojnosť človeka ako základnú hodnotu v medziľudských a sociálnych vzťahoch, ktorá sa má prejaviť sebavedomím, úctou k sebe, ale aj pozitívnym vzťahom k okoliu, a ma [...]

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom2020-02-11T16:21:37+01:00
Go to Top