IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 189 blog entries.

Marta Blaško

2023-10-17T12:58:15+02:00

Moje meno je Marta Blaško. Učiteľom som sa nenarodila, ale sa ním stávam. Potravou a námetmi pre ciele svojej pedagogickej cesty sa stávajú potreby spoločenstva, kde žijem a pôsobím. Mojím pracovným centrom je SMŠ Ťahanovské riadky 23, ktorá je súčasťou organizácie INKLUB, no podieľam sa aj na vzdelávaní učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na SOŠ sociálnej a pedagogickej. Učiace sa spoločenstvo považujem za princíp, cez ktorý sa viem posúvať sama a zároveň sa posúva každý zúčastnený, a tým aj celok. Cez projekt Školy, ktoré menia svet by som rada získala nové nástroje, rozvinula schopnosti a postoje potrebné pre neustále objavovanie [...]

Marta Blaško2023-10-17T12:58:15+02:00

Kristína Súkeníková

2023-10-17T12:50:37+02:00

Som pani učiteľka v materskej škole. Milujem deti, ich prejavy, myšlienky a fantáziu, ktorú má každý v sebe. Rada sledujem ako sa vyvíjajú, rastú a stavajú sa z nich dokonalé osobnosti. Milujem umenie, hudbu a rada sa učím nové poznatky, ktoré môžem aktívne využívať. Deti sú naša budúcnosť, a preto mi robí radosť, keď sa tešia z nových vecí a neboja sa poznávať seba a okolitý svet.

Kristína Súkeníková2023-10-17T12:50:37+02:00

Základná škola Ul. sv. Michala v Leviciach

2023-10-17T12:36:35+02:00

Už v roku 1948 sa začína písať história našej školy. Bola založená výnosom Povereníctva školstva, neskôr bola škola reorganizovaná a premenovaná na II. Osemročnú strednú školu. V školskom roku 1975/76 sa škola nasťahovala do nových priestorov modernej budovy, v ktorej sídli až dodnes. 1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu. V regióne Levíc je škola známa pod neoficiálnym názvom “2. Základná škola”. Od 1. júla 2009 bola menovaná zriaďovateľom Mesto Levice do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Marta Botková a svoju funkciu vykonáva dodnes. Priority našej školy sú výučba cudzích jazykov a podpora medzinárodných stykov. Dlhoročnou tradíciou je športová príprava žiakov [...]

Základná škola Ul. sv. Michala v Leviciach2023-10-17T12:36:35+02:00

Základná škola v Štúrove

2023-10-17T12:30:20+02:00

Naša škola, aj keď už má 100 rokov, nezostarla. Od jej otvorenia prešla mnohými zmenami, rekonštrukciami. Tieto zmeny boli vždy uskutočňované s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť žiakov, ale aj učiteľov novým požiadavkám doby. Veď vývoj je zmena. Škola je situovaná v mestskom prostredí, neďaleko sútoku Hrona, Ipľa a Dunaja. Kúpeľné, hraničné mesto, ktoré je obklopené krásnou prírodou južného Slovenska, poskytuje mnohé možnosti kultúrneho, športového, ako i historického vyžitia. Sme škola priateľská k deťom, učiteľom a rodičom. Záleží nám na spokojnosti všetkých. Vytvárame stimulujúce prostredie pre rozvoj prirodzeného nadania a rôznorodosti talentov žiakov, učiteľov. Podporujeme zmysluplné učenie pre život a celoživotné [...]

Základná škola v Štúrove2023-10-17T12:30:20+02:00

Základná škola s MŠ v Dolných Orešanoch

2023-10-17T12:02:41+02:00

Základná škola v Dolných Orešanoch bola otvorená v roku 1961. Je to škola s rodinnou atmosférou, lokalizovaná v krásnom podhorskom prostredí Malých Karpát. Vďaka tejto polohe využívame každú možnosť na pohyb žiakov vonku, či už v rámci veľkých prestávok alebo v rámci vyučovania telesnej výchovy, ale aj iných predmetov. Škola má štandardne vybavené triedy, avšak v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo interaktívny dotykový monitor. Súčasťou školy je aj multifunkčné ihrisko a malá telocvičňa. V posledných rokoch sa naša základná škola vyprofilovala na modernú školu, čoho dôkazom je využívanie rôznych prvkov alternatívnych modelov vyučovania, ako sú blokové vyučovanie, ranné [...]

Základná škola s MŠ v Dolných Orešanoch2023-10-17T12:02:41+02:00

Základná škola Ul. pohraničná v Komárne

2023-10-17T11:57:08+02:00

Základná škola Ul. pohraničná 9 v Komárne je školou s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.  Je školou rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom. Je školou pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je modernou školou , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.   Víziou a zameraním školy je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a [...]

Základná škola Ul. pohraničná v Komárne2023-10-17T11:57:08+02:00

Základná škola v Klátovej Novej Vsi

2023-10-17T11:49:39+02:00

Základná škola Klátova Nová Ves je plnoorganizovaná dedinská škola. Od 2.stupňa sme spádovou školou pre deti z celej doliny. Do programu Zelená škola sa aktívne zapájame od roku 2013. Deťom sa venujeme i v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti. Pripravujeme rôzne podujatia nielen pre žiakov našej školy, ale i širokú verejnosť. Snažíme sa o vytváranie pozitívnej klímy v škole a tvorivé rozvíjanie detí po všetkých stránkach ich osobnostného rozvoja.

Základná škola v Klátovej Novej Vsi2023-10-17T11:49:39+02:00

Základná škola v Dulove

2023-10-17T11:45:54+02:00

Každé dieťa môže byť v škole šťastné, slobodné, tvorivé, zodpovedné, múdre  a každý rodič môže byť spokojný so vzdelávaním a výchovou svojho dieťaťa. V procese výchovy má škola v záujme pripraviť deti pre ich osobný a profesijný život. Cieľavedome a systematicky rozvinúť ich emocionálnu inteligenciu. Viesť ich k zodpovednému prístupu k životu, k správnym hodnotám, k sebaovládaniu v náročných situáciách, k spoznávaniu seba samého, s cieľom dôverovať si, vytvoriť si hodnotový rebríček, v ktorom sú vzťahy a ľudia v popredí, schopnosť motivovať druhých, aktívne organizovať prácu aj zábavu, spolupracovať, byť užitočný pre druhých. Dôraz kladieme na osobnosť človeka, o jeho záujmy, talent, vlastnú cestu, [...]

Základná škola v Dulove2023-10-17T11:45:54+02:00

Základná škola Dudova v Bratislave

2023-10-17T11:33:40+02:00

Základná škola na Dudovej ulici je najstaršou sídliskovou školou v bratislavskej Petržalke a svoju prevádzku začala 1. septembra 1977. Naša škola stojí vo veľmi peknej časti Petržalky. Je obklopená zeleňou a v bezprostrednom susedstve s lesíkom. Neustále sa snažíme priestor školy, ale aj jej okolie zlepšovať a upravovať tak, aby sa u nás každý cítil príjemne. Multifunkčné ihrisko, nová bežecká dráha, workoutové ihrisko a senzorický chodník umožňujú žiakom viesť aktívny životný štýl. Zároveň slúžia v popoludňajších hodinách aj širokej verejnosti.  V škole máme kompletne zariadenú dielňu. Deti v nej aktívne pracujú s drevom na hodinách techniky, ale aj počas mimoškolských aktivít. V súčasnosti budujeme novú školskú kuchynku, pretože máme [...]

Základná škola Dudova v Bratislave2023-10-17T11:33:40+02:00

Základná škola v Dravciach

2023-10-17T10:52:18+02:00

Základná škola Dravce je plnoorganizovanou školou s ročníkmi 1 až 4. Školu navštevuje v súčasnosti 60 žiakov z obcí Dravce, Bukovinka a Čenčice. Naša škola je školou, v ktorej žiaci majú možnosť získať nielen vedomosti, ale svojou šikovnosťou pôsobiť na rôznych podujatiach a  reprezentovať školu. Základná škola Dravce sa nachádza v okrese Levoča.

Základná škola v Dravciach2023-10-17T10:52:18+02:00
Go to Top