Narodila som sa v Komárne, kde dodnes žijem a obdivujem krásy tohto malého mesta. Mojím snom bolo vždy stať sa dobrou a láskavou učiteľkou. Tento sen sa snažím plniť už takmer 25 rokov a to ešte stále s veľkým entuziazmom a nadšením. 

Vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre. Svoj prvý rok som strávila na málotriedke na dedine, kde ma práca učiteľky úplne očarila a presvedčila o mojom správnom rozhodnutí. V súčasnosti pôsobím na Základnej škole Ul. pohraničná 9 v Komárne ako triedna učiteľka, pedagóg so špecializáciou na výučbu anglického jazyka pre 1. stupeň, vediem lego-krúžok pre najmenších a zároveň sa venujem aj žiakom, s ktorými sa pripravujeme na robotickú súťaž.  

Vďaka mojej veselej, aktívnej a zvedavej povahe túžim neustále niečo zlepšovať. Hľadám spôsoby, ako čo najviac deti zapojiť do procesu, vzbudiť u nich záujem o učenie, v ktorom by mohli zažívať radosť.  

Aj preto si myslím, že úlohou modernej školy je vedieť vytvoriť bezpečné, priateľské a obohacujúce prostredie pre naše deti, v ktorom sa dokážeme navzájom rešpektovať.