Volám sa Miriama Cádrová. Pochádzam z dedinky pri Trnave a vyštudovala som učiteľstvo biológie a etickej výchovy. Stále ma to však ťahalo k menším detičkám, a preto som začala učiť na 1.stupni, pričom som absolvovala rozširujúce štúdium učiteľstva pre 1. stupeň. Ako učiteľka pôsobím tri roky, a môžem povedať, že ma táto práca napĺňa.

Túžim po zlepšovaní svojich učiteľských schopností, aby som pomáhala deťom naplno sa rozvíjať a prejaviť svoje skryté schopnosti. Keďže naša pani riaditeľka je výnimočná osobnosť, ktorá sa snaží školu posúvať stále vpred a umožňuje nám učiteľom zúčastňovať sa rôznych projektov a vzdelávaní, rozhodli sme sa zapojiť do programu Školy, ktoré menia svet. Znamená to pre nás príležitosť získať cenné skúsenosti, objaviť nové spôsoby výučby, nové aktivity a inšpirácie od kolegov z iných škôl.