Volám sa Katarína. Mám 38 rokov. Som vydatá a mám dve deti. Vyštudovala som vychovávateľstvo-opatrovateľstvo v Trnave. Po skončení, som pokračovala v štúdiu špeciálnej pedagogiky. K svojej profesii som sa dostala oveľa neskôr. Pracovala som ako bežný zamestnanec vo výrobe. Do školstva som nastúpila zhruba pred šiestimi rokmi. Dostala som ponuku pracovať na veľkej škole ako pedagogická asistentka. Táto práca ma neskutočne chytila za srdce. Výhodou mojej práce bolo že som mala veľmi úzky vzťah s deťmi. Mohla som preniknúť do ich problémov, lepšie im rozumieť. S deťmi som pracovala individuálne, ale aj v triede. Mala som dobre vzťahy aj s rodičmi, čo bolo pri mojej práci dôležité. Momentálne som vymenila veľkú školu za malú školu, kde tiež pracujem ako pedagogická asistentka. Je to škola malotriedneho typu. Je to pre mňa výzva. Pracujem s deťmi, ktoré to potrebujú a sú deťmi so špeciálno-výchovnými potrebami. Pracujem aj s celou školou ako takou. Mávam s nimi rôzne diskusie, zážitkové hodiny, na ktoré sa veľmi tešia. Svoju prácu vnímam ako poslanie.