Volám sa Elena a pracujem na základnej škole v bratislavskej Petržalke. Som vychovávateľkou v školskom klube detí a zároveň učím aj výtvarnú výchovu. K tejto práci som sa dostala okľukou, keďže najskôr som vyštudovala úplne iný študijný odbor. 

Na našej základnej škole budem v školskom roku 2023/2024 koordinátorkou programu Školy, ktoré menia svet. Lákajú ma výzvy a rada sa učím nové veci. Do programu som sa zapojila preto, lebo mám pocit, že v rámci aktivít v školskom klube detí máme vynikajúci priestor na to, aby sme tam aplikovali aktivity, ktoré tento program ponúka.