Učitelia

Anita Lang Takács

2023-10-25T12:00:27+02:00

Volám sa Anita a som rada, že vás spoznávam. Pracujem na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede ako odborný pedagóg, a to od roku 2007. Teoreticky aj prakticky pripravujem budúcich zdravotníckych pracovníkov v dunajskostredskej nemocnici na povolanie praktická sestra. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti kladiem dôraz aj na patričný rozvoj emocionálnej inteligencie mojich študentov. Medzi mojimi ďalšími cieľmi figurujú aj snahy o zosilnenie komunikačných schopností a znalostí, napr. ako vhodne reagovať na náhle vzniknuté situácie v zdravotníctve. Od programu Školy, ktoré menia svet očakávam, že ma podporí a motivuje k naplneniu mojich cieľov cennými radami a výmenou skúseností. [...]

Anita Lang Takács2023-10-25T12:00:27+02:00

Monika Winterová

2023-10-17T13:48:17+02:00

Volám sa Monika Winterová, pochádzam z Levíc. Počas štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva som sa rozhodla rozšíriť svoje pole pôsobnosti aj na učiteľstvo primárnej pedagogiky. Pôsobím ako učiteľka na prvom stupni. Vybrala som si pre seba povolanie, ktorého každodennou odmenou je vidieť radosť v detských očiach. Žiaci sú to najdôležitejšie, čo v triede mám, a preto sa im snažím vytvoriť bezpečné prostredie, kde je prirodzený úsmev na tvárach. Učíme sa spolu učiť sa, spoznávame celučičký svet a zákonitosti v ňom, ale aj ako pri tom nezabudnúť na našu najdôležitejšiu vlastnosť - ľudskosť.  Spolu s mojimi skvelými kolegyňami vedieme žiakov na [...]

Monika Winterová2023-10-17T13:48:17+02:00

Soňa Haffnerová

2023-10-17T13:43:23+02:00

Volám sa Soňa, vyštudovala som odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity som začala pracovať ako učiteľka na Základnej škole v Štúrove, kde pôsobím aj v súčasnosti. Učiteľské poslanie bolo mojím snom už od detstva, za čo vďačím aj mojim bývalým učiteľom. Mojim cieľom je nielen odovzdávanie vedomostí, ale aj vytváranie ideálneho a podnetného prostredia, kde sa žiaci cítia byť v bezpečí, spokojní a odkiaľ budú každý deň odchádzať s úsmevom na tvári.  Pevne verím, že aj vďaka programu Školy, ktoré menia svet získam množstvo inšpirácií k rozvoju nielen môjho osobného a profesionálneho života, ale aj k celkovému rozvoju našej školy.   [...]

Soňa Haffnerová2023-10-17T13:43:23+02:00

Miriama Cádrová

2023-10-17T13:34:22+02:00

Volám sa Miriama Cádrová. Pochádzam z dedinky pri Trnave a vyštudovala som učiteľstvo biológie a etickej výchovy. Stále ma to však ťahalo k menším detičkám, a preto som začala učiť na 1.stupni, pričom som absolvovala rozširujúce štúdium učiteľstva pre 1. stupeň. Ako učiteľka pôsobím tri roky, a môžem povedať, že ma táto práca napĺňa. Túžim po zlepšovaní svojich učiteľských schopností, aby som pomáhala deťom naplno sa rozvíjať a prejaviť svoje skryté schopnosti. Keďže naša pani riaditeľka je výnimočná osobnosť, ktorá sa snaží školu posúvať stále vpred a umožňuje nám učiteľom zúčastňovať sa rôznych projektov a vzdelávaní, rozhodli sme sa zapojiť do programu Školy, ktoré menia svet. Znamená to [...]

Miriama Cádrová2023-10-17T13:34:22+02:00

Katarína Vajkai

2023-10-17T13:30:31+02:00

Narodila som sa v Komárne, kde dodnes žijem a obdivujem krásy tohto malého mesta. Mojím snom bolo vždy stať sa dobrou a láskavou učiteľkou. Tento sen sa snažím plniť už takmer 25 rokov a to ešte stále s veľkým entuziazmom a nadšením.  Vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre. Svoj prvý rok som strávila na málotriedke na dedine, kde ma práca učiteľky úplne očarila a presvedčila o mojom správnom rozhodnutí. V súčasnosti pôsobím na Základnej škole Ul. pohraničná 9 v Komárne ako triedna učiteľka, pedagóg so špecializáciou na výučbu anglického jazyka pre 1. stupeň, vediem lego-krúžok pre najmenších a zároveň sa venujem aj žiakom, s ktorými sa pripravujeme na [...]

Katarína Vajkai2023-10-17T13:30:31+02:00

Zuzana Dolná

2023-10-17T13:24:11+02:00

V Základnej škole Klátova Nová Ves učím od roku 2007 na 1.stupni. Okrem toho pôsobím ako školská knihovníčka a členka kolégia Zelenej školy. Práci s deťmi sa venujem nielen na vyučovaní, kde využívam zážitkové vyučovanie, inovatívne metódy, ale i v čase mimo vyučovania.  Spoločne s kolegyňami pripravujeme pre deti rôzne podujatia, v ktorých sa snažíme rozvíjať nielen vedomosti, ale hlavne ich zručnosti a schopnosti. V škole vediem krúžok DFS Kostrínček, v ktorom oživujeme lokálne zvyky a tradície. Spolupracujem aj s neziskovými organizáciami a rôznymi klubmi pôsobiacimi v našom okolí. Do tejto spolupráce zapájam aj deti, čím sa snažím vzbudiť [...]

Zuzana Dolná2023-10-17T13:24:11+02:00

Katarína Gabrišová

2023-10-17T13:19:32+02:00

Volám sa Katarína. Mám 38 rokov. Som vydatá a mám dve deti. Vyštudovala som vychovávateľstvo-opatrovateľstvo v Trnave. Po skončení, som pokračovala v štúdiu špeciálnej pedagogiky. K svojej profesii som sa dostala oveľa neskôr. Pracovala som ako bežný zamestnanec vo výrobe. Do školstva som nastúpila zhruba pred šiestimi rokmi. Dostala som ponuku pracovať na veľkej škole ako pedagogická asistentka. Táto práca ma neskutočne chytila za srdce. Výhodou mojej práce bolo že som mala veľmi úzky vzťah s deťmi. Mohla som preniknúť do ich problémov, lepšie im rozumieť. S deťmi som pracovala individuálne, ale aj v triede. Mala som dobre vzťahy [...]

Katarína Gabrišová2023-10-17T13:19:32+02:00

Elena Smíkalová

2023-10-17T13:09:23+02:00

Volám sa Elena a pracujem na základnej škole v bratislavskej Petržalke. Som vychovávateľkou v školskom klube detí a zároveň učím aj výtvarnú výchovu. K tejto práci som sa dostala okľukou, keďže najskôr som vyštudovala úplne iný študijný odbor.  Na našej základnej škole budem v školskom roku 2023/2024 koordinátorkou programu Školy, ktoré menia svet. Lákajú ma výzvy a rada sa učím nové veci. Do programu som sa zapojila preto, lebo mám pocit, že v rámci aktivít v školskom klube detí máme vynikajúci priestor na to, aby sme tam aplikovali aktivity, ktoré tento program ponúka.

Elena Smíkalová2023-10-17T13:09:23+02:00

Jana Krupinská

2023-10-17T13:03:38+02:00

Volám sa Mgr. Jana Krupinská a mám 32 rokov. Po absolvovaní Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore predškolská a elementárna pedagogika som úspešne získala titul Bc., pokračovaním na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku som získala titul Mgr. v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.  Momentálne pracujem na Základnej škole v Dravciach. Na tejto škole pôsobím od roku 2017 už 6. rok ako učiteľka ZŠ. Moja zodpovednosť spočíva vo vedení 4. triedy, kde som triednou učiteľkou a vyučujem rôzne predmety. Je to náročná, ale zároveň veľmi uspokojujúca práca, pretože mám rada deti a rada im pomáham pri ich vzdelávaní a osobnom rozvoji. Okrem svojej práce mám rada prírodu a všetko s ňou spojené. Tiež [...]

Jana Krupinská2023-10-17T13:03:38+02:00

Marta Blaško

2023-10-17T12:58:15+02:00

Moje meno je Marta Blaško. Učiteľom som sa nenarodila, ale sa ním stávam. Potravou a námetmi pre ciele svojej pedagogickej cesty sa stávajú potreby spoločenstva, kde žijem a pôsobím. Mojím pracovným centrom je SMŠ Ťahanovské riadky 23, ktorá je súčasťou organizácie INKLUB, no podieľam sa aj na vzdelávaní učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na SOŠ sociálnej a pedagogickej. Učiace sa spoločenstvo považujem za princíp, cez ktorý sa viem posúvať sama a zároveň sa posúva každý zúčastnený, a tým aj celok. Cez projekt Školy, ktoré menia svet by som rada získala nové nástroje, rozvinula schopnosti a postoje potrebné pre neustále objavovanie [...]

Marta Blaško2023-10-17T12:58:15+02:00
Go to Top