Učitelia

Veronika Hanáková

2022-09-13T15:11:10+02:00

Po štúdiu slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v Nitre som si vyskúšala počas roka prácu asistentky žiaka s aspergerovým syndrómom a následne som sa uplatnila ako učiteľka vo svojej aprobácii na Základnej škole s materskou školou v Brestovanoch, kde som strávila päť rokov. Ako to už býva, ušlo sa mi robiť a učiť kadečo. Venovala som sa občianskej náuke, mediálnej výchove aj technike. Takisto som viedla školskú knižnicu, koordinovala čitateľskú gramotnosť, participovala na príprave kultúrnych podujatí školy a mnoho iného. Tretí rok však moje dni napĺňa práca pre Gymnázium v Púchove. Inšpiratívne prostredie, podpora vedenia, čaro okamihu, neopakovateľné [...]

Veronika Hanáková2022-09-13T15:11:10+02:00

Jana Virágová

2022-08-23T09:58:16+02:00

Som učiteľkou nemeckého jazyka, občianskej náuky, hudobnej a výtvarnej výchovy a zároveň spolukoordinátorkou ŽSR. Rada tvorím, zapájam sa do zaujímavých aktivít a učím sa novým veciam. Milujem učiť a chcem, aby deti škola a učenie bavilo, aby sa na hodinách nenudili. “Večný študent” je to, čo ma charakterizuje.

Jana Virágová2022-08-23T09:58:16+02:00

Lucia Prezbruchá Sabolová

2022-08-23T10:23:23+02:00

Som učiteľkou a predmety, ktoré vyučujem sú mne osobne veľmi blízke. Výtvarná výchova a Etická výchova dávajú mladým ľuďom možnosť formovať svoj vlastný svetonázor, filozofiu a obraz o samom sebe. Som veľmi vizuálny typ človeka, hneď ma upúta všetko originálne so správnou mierou recesie. Veľmi citlivo vnímam farby a ich variácie. Umenie je mojou súčasťou od útleho detstva a nedokážem si predstaviť, že by to bolo inak. Obrovskou inšpiráciou je pre mňa sklo, jeho výroba a formovanie mi úplne berie dych. Mám svoju maličkú dielňu, v ktorej vyrábam sklenené perly tzv. ,,VINUTKY". Technologický proces som sa naučila na Šumave, [...]

Lucia Prezbruchá Sabolová2022-08-23T10:23:23+02:00

Silvia Bereczová

2022-08-23T10:00:24+02:00

Volám sa Silvia. Narodila som sa a takmer celý život prežila v Šali. Študovala som na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre učiteľstvo v aprobácii Matematika -  Geografia. Od roku 2006 pracujem na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Šali. Svoj voľný čas venujem najradšej svojim deťom, priateľom, inline korčuľovaniu a OCR pretekom. 

Silvia Bereczová2022-08-23T10:00:24+02:00

Katarína Sahajová

2022-08-24T09:33:11+02:00

Volám sa Katarína a pred 13 rokmi som vyštudovala Prírodovedeckú fakultu na Žilinskej univerzite v odbore matematika a hudobná výchova. Mala som obrovské šťastie na pedagógov, ktorí ma svojim ľudským prístupom naučili, že učiteľ by mal byť človek, ktorý sa snaží študentom pomáhať, vzdelávať, počúvať a podporovať ich. Toto všetko sa snažím svojim žiakom ponúknuť aj ja na ZŠ J. A. Komenského v Púchove, kde učím matematiku, hudobnú výchovu a finančnú gramotnosť.  Dva roky som mala možnosť koordinovať školský parlament, momentálne pôsobím ako kariérny poradca. Práca so žiakmi ma veľmi napĺňa a baví. Som rada, že môžem byť súčasťou programu Školy, ktoré menia [...]

Katarína Sahajová2022-08-24T09:33:11+02:00

Anita Malíková

2022-08-24T09:35:14+02:00

Na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede pôsobím ako učiteľka nemeckého jazyka a literatúry. Vyštudovala som však aj druhý odbor, ktorým je maďarský jazyk a literatúra. Svoje pôsobenie ako učiteľka som začala iba minulý rok, ale pre svoje povolanie som veľmi zapálená a svoju prácu mám veľmi rada. Svoju oddanosť tomuto povolaniu chcem podporiť aj ďalším vzdelávaním a z tohto dôvodu sa od septembra vraciam do univerzitných lavíc a budem ďalej študovať slovenský jazyk a literatúru. Som veľmi motivovaná a otvorená novým výzvam, preto sa v rámci mimoučiteľských aktivít angažujem aj v iných programoch školy. Z tohto dôvodu ma [...]

Anita Malíková2022-08-24T09:35:14+02:00

Zuzana Janáková

2022-05-23T15:16:09+02:00

Volám sa Zuzana Janáková, vyštudovala som City University v Trenčíne a neskôr som si dorobila pedagogické minimum. Učím anglický jazyk na Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Učiteľská práca je pre mňa veľmi zaujímavá a tvorivá. Snažím sa, aby deti chodili do školy s radosťou, vedeli zužitkovať svoje vedomosti, naučili sa vyjadrovať svoj názor a kriticky myslieť. Verím, že program „Školy, ktoré menia svet“ dokáže zmeniť pohľad žiakov a rodičov na vzdelávanie, zlepšiť atmosféru na školách zážitkovými a inovatívnymi metódami a motivovať učiteľov k využívaniu týchto metód na vyučovaní.

Zuzana Janáková2022-05-23T15:16:09+02:00

Jana Burešová

2021-09-21T10:28:12+02:00

Pracujem na ZŠ v Humennom. Učím slovenský jazyk a občiansku náuku. Moje rozhodnutie sa venovať výchove a vzdelávaniu detí ovplyvnilo to, že moja mama je učiteľka. Vyrastala som v prostredí, kde sa často hovorilo o škole, vzdelávaní. Na to, aby bol človek dobrým učiteľom, nestačí vyštudovať školu. Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka. Musí na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa a byť otvorený novým výzvam. Vo svojej práci sa snažím žiakom nielen podať učivo, dať známku, ale aj vytvoriť takú atmosféru, aby žiaci boli šťastní, spokojní, radi sa vzdelávali a škola bola pre nich zaujímavým prostredím, kde sa dozvedia [...]

Jana Burešová2021-09-21T10:28:12+02:00

Lucia Smiková

2021-09-21T10:28:12+02:00

Pracujem na Základnej škole Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy. Vyučovanie a prácu s deťmi vnímam ako neustále prekvapujúci a meniaci sa proces, ktorý mi prináša stále niečo nové, iné a zaujímavé. Stotožnila som sa s filozofiou, ktorá hovorí, že každé dieťa potrebuje zažiť úspech, a o to sa usilujem vo svojej práci. Snažím sa, aby deti vnímali jazyk ako prostriedok, ktorým môžu vyjadriť svoje myšlienky, postoje, názory, emócie, city a dokázali ním komunikovať so svojimi najbližšími, kamarátmi, okolitým a vzdialeným svetom. Inšpiráciou a impulzom v mojej práci sú deti [...]

Lucia Smiková2021-09-21T10:28:12+02:00

Beáta Polláková

2021-09-21T10:28:12+02:00

Študovala som na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, na obchodnej fakulte. Po niekoľkoročnej práci v súkromnom sektore som sa rozhodla odovzdať vedomosti a praktické skúsenosti žiakom. 15 rokov som pracovala ako učiteľka na odbornej škole. Aktuálne pracujem ako učiteľka ekonomických predmetov na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach.  Som presvedčená, že s programom Školy, ktoré menia svet sa nám podarí vytvoriť pre žiakov príjemnú atmosféru v škole aj na vyučovacích hodinách, aby chodili do školy s radosťou, aby sa vzdelávali s radosťou. Radi by sme vychovali aktívnych ľudí, aktívnych občanov so záujmom o veci verejné. Zaujímam sa o veci verejné [...]

Beáta Polláková2021-09-21T10:28:12+02:00
Go to Top