Moje meno je Marta Blaško.

Učiteľom som sa nenarodila, ale sa ním stávam.

Potravou a námetmi pre ciele svojej pedagogickej cesty sa stávajú potreby spoločenstva, kde žijem a pôsobím. Mojím pracovným centrom je SMŠ Ťahanovské riadky 23, ktorá je súčasťou organizácie INKLUB, no podieľam sa aj na vzdelávaní učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na SOŠ sociálnej a pedagogickej.

Učiace sa spoločenstvo považujem za princíp, cez ktorý sa viem posúvať sama a zároveň sa posúva každý zúčastnený, a tým aj celok.

Cez projekt Školy, ktoré menia svet by som rada získala nové nástroje, rozvinula schopnosti a postoje potrebné pre neustále objavovanie a definovanie ciest vedúcich k ľudskosti a poznaniu.