Základná škola na Dudovej ulici je najstaršou sídliskovou školou v bratislavskej Petržalke a svoju prevádzku začala 1. septembra 1977. Naša škola stojí vo veľmi peknej časti Petržalky. Je obklopená zeleňou a v bezprostrednom susedstve s lesíkom. Neustále sa snažíme priestor školy, ale aj jej okolie zlepšovať a upravovať tak, aby sa u nás každý cítil príjemne. Multifunkčné ihrisko, nová bežecká dráha, workoutové ihrisko a senzorický chodník umožňujú žiakom viesť aktívny životný štýl. Zároveň slúžia v popoludňajších hodinách aj širokej verejnosti. 

V škole máme kompletne zariadenú dielňu. Deti v nej aktívne pracujú s drevom na hodinách techniky, ale aj počas mimoškolských aktivít. V súčasnosti budujeme novú školskú kuchynku, pretože máme záujem orientovať sa na praktické činností detí. Okrem toho má škola školskú záhradku, v ktorej sme vlastnoručne s pomocou grantov a dobrovoľníkov vybudovali vyvýšené záhony a už tretiu sezónnu sa tešíme zo záhradkárskych úspechov.

Školu navštevuje takmer 700 žiakov v 27 triedach. Na našej škole pracuje aj podporný tím tvorený školskými psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a pedagogickými asistentmi. Škola sa zapája do rôznych projektov a naši žiaci reprezentujú školu na súťažiach.

Deti z 1.stupňa trávia čas mimo vyučovania v školskom klube detí, ktorý má 12 oddelení. Vychovávatelia a vychovávateľky pripravujú pre detí okrem aktivít v rámci tematických oblastí výchovy aj program a akcie, ktoré sú medzi deťmi a rodičmi obľúbené a majú už svoju tradíciu. Medzi takéto akcie patrí tekvicová paráda, svätomartinský lampiónový sprievod, fašiangové pochovávanie basy či stavanie mája.