Naša škola, aj keď už má 100 rokov, nezostarla. Od jej otvorenia prešla mnohými zmenami, rekonštrukciami. Tieto zmeny boli vždy uskutočňované s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť žiakov, ale aj učiteľov novým požiadavkám doby. Veď vývoj je zmena.

Škola je situovaná v mestskom prostredí, neďaleko sútoku Hrona, Ipľa a Dunaja. Kúpeľné, hraničné mesto, ktoré je obklopené krásnou prírodou južného Slovenska, poskytuje mnohé možnosti kultúrneho, športového, ako i historického vyžitia.

Sme škola priateľská k deťom, učiteľom a rodičom. Záleží nám na spokojnosti všetkých. Vytvárame stimulujúce prostredie pre rozvoj prirodzeného nadania a rôznorodosti talentov žiakov, učiteľov. Podporujeme zmysluplné učenie pre život a celoživotné učenie detí aj učiteľov. Zameriavame sa na cieľavedomý rozvoj tvorivosti detí a ich sociálnych zručností, vzájomnú komunikáciu, tímovú prácu. Vytvárame príležitosti pre spoluprácu medzi rodinou, školou a domácou komunitou. 

Pre naplnenie vízie školy: „Učme to, čo deti žiadajú a potrebujú pre svoju budúcnosť “ sa zapájame do rôznych projektov.