Základná škola v Dolných Orešanoch bola otvorená v roku 1961. Je to škola s rodinnou atmosférou, lokalizovaná v krásnom podhorskom prostredí Malých Karpát. Vďaka tejto polohe využívame každú možnosť na pohyb žiakov vonku, či už v rámci veľkých prestávok alebo v rámci vyučovania telesnej výchovy, ale aj iných predmetov. Škola má štandardne vybavené triedy, avšak v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo interaktívny dotykový monitor. Súčasťou školy je aj multifunkčné ihrisko a malá telocvičňa.

V posledných rokoch sa naša základná škola vyprofilovala na modernú školu, čoho dôkazom je využívanie rôznych prvkov alternatívnych modelov vyučovania, ako sú blokové vyučovanie, ranné komunity, aplikačné úlohy, práca na projektoch e-Twinning, ale aj získanie akreditácie v programe Erasmus. Táto akreditácia nám umožňuje organizovať kurzy pre pedagógov alebo výmenné pobyty pre žiakov, ktoré sa skutočne realizujú každý rok. Sme škola, ktorá ide s dobou a pripravuje svojich žiakov na budúcnosť, no učí ich aj poznať svoju minulosť a byť na ňu patrične hrdí.