2. ročník (2023 – 2024)

Kristína Súkeníková
Kristína Súkeníková
Súkromná materská škola, Horné Naštice
Marta Blaško
Marta Blaško
Súkromná materská škola Ťahanovské riadky, Košice
Jana Krupinská
Jana Krupinská
Základná škola, Dravce
Elena Smíkalová
Elena Smíkalová
Základná škola Dudova, Bratislava
Katarína Gabrišová
Katarína Gabrišová
Základná škola, Dulov
Zuzana Dolná
Zuzana Dolná
Základná škola, Klátova Nová Ves
Katarína Vajkai
Katarína Vajkai
Základná škola Ul. pohraničná, Komárno
Miriama Cádrová
Miriama Cádrová
Základná škola s MŠ, Dolné Orešany
Soňa Haffnerová
Soňa Haffnerová
Základná škola, Štúrovo
Monika Winterová
Monika Winterová
Základná škola Ul. sv. Michala, Levice

ABSOLVENTI

1. ročník (2022 – 2023)

  • Anežka Janolová
  • Júlia Krasová
  • Adriana Škarbová
  • Dagmar Mikušková
  • Zlatica Murrayová
  • Lenka Rausová
  • Lenka Golianová