2. ročník (2023 – 2024)

ABSOLVENTI

1. ročník (2022 – 2023)

  • Anežka Janolová
  • Júlia Krasová
  • Adriana Škarbová
  • Dagmar Mikušková
  • Zlatica Murrayová
  • Lenka Rausová
  • Lenka Golianová