Miska

About Michaela Lehrhaupt

This author has not yet filled in any details.
So far Michaela Lehrhaupt has created 16 blog entries.

1 371 kilometrov za 5 dní: Spoznajte nových účastníkov programu Školy, ktoré menia svet aj vy!

2019-08-08T19:48:55+02:00

1 371 km, 13 škôl a 5 dní na cestách. V tomto duchu sa niesol náš posledný týždeň školského roka 2018/2019. Napriek tomu, že cestovanie v tropických teplotách nie je pohodlné ani príjemné, lepší koniec školského roka si nevieme predstaviť - vďaka tejto “tour” sme mali možnosť spoznať 13 nových koordinátoriek a koordinátorov programu Školy, ktoré menia svet.  Paleta škôl, ktoré v septembri začnú svoju 2-ročnú cestu programom Školy, ktoré menia svet je výnimočne pestrá - nájdete medzi nimi súkromné aj štátne školy, základné aj stredné, gymnáziá či odborné školy a rozhodne netreba zabúdať ani na špeciálnu [...]

1 371 kilometrov za 5 dní: Spoznajte nových účastníkov programu Školy, ktoré menia svet aj vy!2019-08-08T19:48:55+02:00

Jindřiška Štedlová

2019-08-20T16:31:04+02:00

Učím žiakov 1.stupňa už 16 rokov a pochopila som, že bez sebavzdelávania sa nikam nepohnem. Kreativita je vo vzdelávaní tak dôležitá ako gramotnosť. V dnešnej meniacej sa škole je tak veľmi potrebná a žiadaná. Aby som sa stále zlepšovala potrebujem motiváciu a nové výzvy, ktorou určite je aj program Školy, ktoré menia svet. Rada športujem, zabávam sa a spoznávam nové veci.

Jindřiška Štedlová2019-08-20T16:31:04+02:00

Mária Cipárová

2019-08-20T16:32:16+02:00

Volám sa Mgr. Mária Cipárová. Pôsobím na Strednej odbornej škole elektrotechnickej. V rámci svojich školských aj mimoškolských aktivít so žiakmi sa zameriavam na aktívne dobrovoľníctvo a podporujem občiansku participáciu žiakov našej školy. Vo svojom voľnom čase som najradšej s rodinou, veľa športujem- venujem sa rekreačne cyklistike a plávaniu.

Mária Cipárová2019-08-20T16:32:16+02:00

Janka Hajdúchová

2019-08-20T16:33:01+02:00

Volám sa Janka Hajdúchová, som učiteľkou Strednej odbornej školy v Pruskom, vyučujem slovenský jazyk a občiansku náuku. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Trnave. V škole pôsobím od roku 1992, som koordinátorkou prevencie, mám na starosti úrazy. Mojím cieľom je vytváranie dobrej klímy v škole, podporovať kreativitu žiakov a vytvoriť zábavné miesto, aby sa žiaci naučili čo najviac a pristupovali ku všetkému zodpovedne a s úctou.

Janka Hajdúchová2019-08-20T16:33:01+02:00

Eva Mižaková

2019-08-20T16:41:46+02:00

Už od detstva mi každý hovoril, že zo mňa raz bude učiteľka. Dlho som tomu neverila, ale neskôr som pochopila, že si pre seba neviem predstaviť inú prácu. Učiteľstvo som nikdy nebrala ako prácu, ale ako poslanie. Škola je moja druhá rodina a žiaci moje deti. Vyštudovala som matematiku a geografiu. S menšími materskými prestávkami učím 11 rokov. Mojím cieľom je dosiahnuť to, aby deti radi chodili do školy, aby sa tešili na každý deň, na každú hodinu. Nezáleží na známkach. Škola je ich druhým domovom, tak nech to nie je len o učení a skúšaní. Práca s mladými [...]

Eva Mižaková2019-08-20T16:41:46+02:00

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove

2019-08-20T16:47:25+02:00

Škola poskytuje žiakom úplne stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A, ktoré žiaci ukončujú maturitnou skúškou v študijných odboroch technika a prevádzka dopravy, technické lýceum, staviteľstvo, elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, staviteľstvo. Vo svojom regióne je jedinou školou svojho druhu. V meste Bardejov existuje už 69 rokov a za ten čas vychovala viac ako 6 000 absolventov. Pôvodne vychovávala škola odborníkov v staviteľstve. Dnes má pomerne široké spektrum študijných odborov. Snaží sa zohľadňovať najmä potreby pracovného trhu. Je  strednou školou, ktorú v súčasnom období navštevuje 298 žiakov. Súčasťou školy je telocvičňa  s posilňovňou a plážové ihrisko, školský internát a školská jedáleň, [...]

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove2019-08-20T16:47:25+02:00

Základná škola v Moldave nad Bodvou

2019-08-20T16:49:26+02:00

Motto školy: „CÍTIM, HOVORÍM, VIEM ...“ Škola bola postavená v roku 1973 a prešla niekoľkými rekonštrukciami. Naša škola je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti, širokou ponukou aktivít a diferencovaným prístupom. V školskom roku 2018/2019 školu navštevovalo 614 žiakov. Pedagogický zbor tvoria riaditeľka školy, dve zástupkyne riaditeľky školy, 38 učiteľov, 7 vychovávateľov ŠKD a kaplán. Škola je zapojená v mnohých projektoch: Škola podporujúca zdravie, Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie,  Medzinárodný program UNICEF Škola priateľská k deťom, Detská policajná akadémia. Organizácia INEKO zverejňuje hodnotenie škôl na základe dosiahnutých výsledkov. Zo 607 [...]

Základná škola v Moldave nad Bodvou2019-08-20T16:49:26+02:00

Základná škola s MŠ v Brehoch

2019-08-15T11:36:30+02:00

Naša základná škola s materskou školou je plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou. Základná škola má deväť postupných ročníkov. Súčasťou školy je školský klub detí, materská škola a zariadenie školského stravovania. Základnú školu navštevuje 135 žiakov a 40 detí navštevuje materskú školu. ZŠ s MŠ v Brehoch je spádovou školou pre obce Brehy a Rudno nad Hronom, ale školu navštevujú aj žiaci z neďalekého mesta Nová Baňa, z obcí Tekovská Breznica, Voznica a Veľká Lehota. Škola dáva priestor aj žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Zameranie našej školy je najmä na cudzie jazyky, IKT, moderné formy vyučovania [...]

Základná škola s MŠ v Brehoch2019-08-15T11:36:30+02:00

Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej

2019-08-15T12:05:13+02:00

Sme najväčšou základnou školou v okrese Tvrdošín s 50 ročnou existenciou, pomenovanie po velikánovi slova Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi sme prijali len „prednedávnom.“ Usilujeme sa byť školou, v ktorej každé dieťa zažije svoj pocit úspechu, kde sa prirodzene stretávajú všetky generácie a miestne komunity a ktorá je otvorená novým a pozitívnym podnetom. Dlhodobo realizujeme množstvo projektov rôzneho zamerania a rozsahu, vďaka ktorým skvalitňujeme a modernizujeme výchovno-vzdelávací proces a materiálne zabezpečenie školy. Vo vzdelávaní nekladieme dôraz na formálne hodnotenie žiakov, ale na úsilie rozvíjať ich potenciál, podporovať ich v tvorivom a kritickom myslení, vychovať z nich samostatných a zodpovedných ľudí, ktorí ocenia kvality demokratickej spoločnosti a zdravého životného prostredia. Školský rok je u nás zážitkom! Nesie [...]

Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej2019-08-15T12:05:13+02:00

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

2019-08-20T16:55:28+02:00

Naša zdravotnícka škola pôsobí v Dolnom Kubíne od roku 1985. Je zameraná na prípravu zdravotníckeho personálu v jednom študijnom odbore - praktická sestra a jednom učebnom odbore - sanitár. Brány našej školy sú otvorené aj dospelákom, ktorí sa chcú vzdelávať v externom štúdiu praktická sestra alebo sanitár. Tiež robíme kurzy prvej pomoci pre vodičov a tiež preškolenia absolventov na získanie doplňujúcich kompetencií. V rámci našej edukačnej filozofie "Škola plná života" rozvíjame aj bohatú mimoškolskú činnosť, dobrovoľníctvo, súťaže v oblasti kultúry, športu, umenia a dávame priestor žiakom na ich vlastnú realizáciu. Vydávame školský časopis Uzlík a naši študenti sa môžu realizovať aj v študentskom [...]

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne2019-08-20T16:55:28+02:00