Miska

About Michaela Lehrhaupt

This author has not yet filled in any details.
So far Michaela Lehrhaupt has created 21 blog entries.

Petra Majcherová

2019-10-08T15:30:05+02:00

Učím v základnom školstve 17 rokov predmety výtvarná výchova, mediálna výchova, regionálna výchova, náboženská výchova. Som koordinátorkou pre mediálnu výchovu, prevencie a organizovanie krúžkov, mimoškolských akcií pre deti a mládež zameraných na vzdelávanie prostredníctvom zážitkových metód a ich uplatňovanie.

Petra Majcherová2019-10-08T15:30:05+02:00

Bibiana Koštová

2019-10-08T13:29:39+02:00

Keby si chcel niekto v pamäti vybaviť Bibianu Koštovú, verím, že ako prvé by si spomenul na usmievavú tvár, priateľský dotyk a pokoru či úctu, s ktorými veľmi rada vítam nových ľudí a spoznávam nové cesty, ako priviesť deti nielen k novým poznatkom, ale aj k ľudskosti. Pracujem v školstve už 31 rokov a každá z profesií na Spojenej základnej škole internátnej (predtým ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Vilama Gaňu v Kremnici), ktoré som v školstve zažila, ma obohatili o cenné skúsenosti. K ľudskosti a poznaniu som viedla najmä deti so sluchovým postihnutím,  a to ako vychovávateľka alebo učiteľka v materskej škole, základnej škole, a aj praktickej škole. Teraz sa snažím ako zástupkyňa školy [...]

Bibiana Koštová2019-10-08T13:29:39+02:00

Andrea Priskinová

2019-10-08T13:30:20+02:00

Volám sa Andrea Priskinová. Narodila som sa 8.10.1974 v Šali. Momentálne bývam v obci Zemné, okres Nové Zámky. Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobáciu anglický jazyk – filozofia/občianska náuka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 1998. Od roku 1997 pôsobím na Cirkevnej spojenej škole Panny Márie v Kolárove a od roku 2016 pracujem na čiastočný úväzok aj na Gymnáziu Petra Pázmáňa v Nových Zámkoch. Na obidvoch školách vyučujem anglický jazyk a občiansku náuku a vediem krúžok francúzskeho jazyka. V roku 2001 som získala titul PaedDr. na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2009 som vykonala druhú atestačnú skúšku na Univerzite Hansa Selyeho v Komárne. Medzitým som [...]

Andrea Priskinová2019-10-08T13:30:20+02:00

Spojená škola internátna Československej armády v Kremnici

2019-10-08T16:04:29+02:00

Naša takmer 116. rokov stará a svojho druhu jedinečná škola poskytuje v zlatej Kremnici základné vzdelanie pre žiakov so sluchovým postihnutím (SP) a žiakov s vývinovými poruchami učenia - VPU (v rámci experimentálneho overovania spoločného vzdelávania sluchovo postihnutých žiakov a žiakov s poruchami učenia) a vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS). Buduje a rozvíja orálnu reč u SP žiakov, rozvíja komunikačné schopnosti žiakov, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami humanity a demokracie u všetkých žiakov. Pripravuje žiakov s postihnutím pre ďalšie vzdelávanie a prax  s cieľom kompenzovať dopady postihnutia a pomáhať im k rovnocennému začleneniu do spoločnosti. Školský vzdelávací program „So štvorlístkom do života“ poskytuje žiakom okrem všeobecnovzdelávacích predmetov aj výučbu cudzieho jazyka [...]

Spojená škola internátna Československej armády v Kremnici2019-10-08T16:04:29+02:00

1 371 kilometrov za 5 dní: Spoznajte nových účastníkov programu Školy, ktoré menia svet aj vy!

2019-08-08T19:48:55+02:00

1 371 km, 13 škôl a 5 dní na cestách. V tomto duchu sa niesol náš posledný týždeň školského roka 2018/2019. Napriek tomu, že cestovanie v tropických teplotách nie je pohodlné ani príjemné, lepší koniec školského roka si nevieme predstaviť - vďaka tejto “tour” sme mali možnosť spoznať 13 nových koordinátoriek a koordinátorov programu Školy, ktoré menia svet.  Paleta škôl, ktoré v septembri začnú svoju 2-ročnú cestu programom Školy, ktoré menia svet je výnimočne pestrá - nájdete medzi nimi súkromné aj štátne školy, základné aj stredné, gymnáziá či odborné školy a rozhodne netreba zabúdať ani na špeciálnu [...]

1 371 kilometrov za 5 dní: Spoznajte nových účastníkov programu Školy, ktoré menia svet aj vy!2019-08-08T19:48:55+02:00

Jindřiška Štedlová

2019-08-20T16:31:04+02:00

Učím žiakov 1.stupňa už 16 rokov a pochopila som, že bez sebavzdelávania sa nikam nepohnem. Kreativita je vo vzdelávaní tak dôležitá ako gramotnosť. V dnešnej meniacej sa škole je tak veľmi potrebná a žiadaná. Aby som sa stále zlepšovala potrebujem motiváciu a nové výzvy, ktorou určite je aj program Školy, ktoré menia svet. Rada športujem, zabávam sa a spoznávam nové veci.

Jindřiška Štedlová2019-08-20T16:31:04+02:00

Mária Cipárová

2019-08-20T16:32:16+02:00

Volám sa Mgr. Mária Cipárová. Pôsobím na Strednej odbornej škole elektrotechnickej. V rámci svojich školských aj mimoškolských aktivít so žiakmi sa zameriavam na aktívne dobrovoľníctvo a podporujem občiansku participáciu žiakov našej školy. Vo svojom voľnom čase som najradšej s rodinou, veľa športujem- venujem sa rekreačne cyklistike a plávaniu.

Mária Cipárová2019-08-20T16:32:16+02:00

Janka Hajdúchová

2019-08-20T16:33:01+02:00

Volám sa Janka Hajdúchová, som učiteľkou Strednej odbornej školy v Pruskom, vyučujem slovenský jazyk a občiansku náuku. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Trnave. V škole pôsobím od roku 1992, som koordinátorkou prevencie, mám na starosti úrazy. Mojím cieľom je vytváranie dobrej klímy v škole, podporovať kreativitu žiakov a vytvoriť zábavné miesto, aby sa žiaci naučili čo najviac a pristupovali ku všetkému zodpovedne a s úctou.

Janka Hajdúchová2019-08-20T16:33:01+02:00

Eva Mižaková

2019-08-20T16:41:46+02:00

Už od detstva mi každý hovoril, že zo mňa raz bude učiteľka. Dlho som tomu neverila, ale neskôr som pochopila, že si pre seba neviem predstaviť inú prácu. Učiteľstvo som nikdy nebrala ako prácu, ale ako poslanie. Škola je moja druhá rodina a žiaci moje deti. Vyštudovala som matematiku a geografiu. S menšími materskými prestávkami učím 11 rokov. Mojím cieľom je dosiahnuť to, aby deti radi chodili do školy, aby sa tešili na každý deň, na každú hodinu. Nezáleží na známkach. Škola je ich druhým domovom, tak nech to nie je len o učení a skúšaní. Práca s mladými [...]

Eva Mižaková2019-08-20T16:41:46+02:00