1 371 km, 13 škôl a 5 dní na cestách. V tomto duchu sa niesol náš posledný týždeň školského roka 2018/2019. Napriek tomu, že cestovanie v tropických teplotách nie je pohodlné ani príjemné, lepší koniec školského roka si nevieme predstaviť – vďaka tejto “tour” sme mali možnosť spoznať 13 nových koordinátoriek a koordinátorov programu Školy, ktoré menia svet. 

Paleta škôl, ktoré v septembri začnú svoju 2-ročnú cestu programom Školy, ktoré menia svet je výnimočne pestrá – nájdete medzi nimi súkromné aj štátne školy, základné aj stredné, gymnáziá či odborné školy a rozhodne netreba zabúdať ani na špeciálnu školu pri zdravotníckom zariadení a školu s vyučovacím jazykom maďarským. 

Výber nových škôl prihlásených programu bol mimoriadne náročný. My však veríme, že práve táto kombinácia škôl prinesie do programu veľa nových podnetov a inšpirácie, tak pre aktuálnych účastníkov, ako aj pre absolventov programu.

Všetky navštívené školy, spolu s tými, ktoré v roku 2019/20 v programe pokračujú, budú od septembra rozvíjať občianske zručnosti svojich žiakov, prepájať témy a predmety či pripravovať so žiackymi školskými radami rozmanité aktivity podporujúce otvorenú, demokratickú a participatívnu klímu na školách už v 33 mestách a obciach na celom Slovensku. 

V najbližšom školskom roku sa s účastníkmi programu stretneme na tradičnej septembrovej diskusii Škôl, ktoré menia svet, 3 zážitkových a interaktívnych tréningoch pre zapojených koordinátorov, na viac ako 10 tréningoch pre žiacke školské rady a ďalších aktivitách, ktoré pre našich účastníkov a absolventov chystáme. 

Sme veľmi vďační našim novým školám, že si v tomto hektickom období našli čas na stretnutie s nami a nevieme sa dočkať najbližšieho stretnutia na prvom tréningu v novom školskom roku. Zároveň sa veľmi tešíme na skoré stretnutie s našimi “druhákmi”. 

Ďakujeme nášmu partnerovi, spoločnosti Anwell, za ochotu a pomoc pri tlači metodických príručiek Škôl, ktoré menia svet a ďalších materiálov pre každú z našich zapojených škôl. 

Ak máte záujem o pravidelný prísun noviniek a aktualít zo sveta Škôl, ktoré menia svet, prihláste sa na odber newslettera a sledujte nás aj na Facebooku.