Skoly

ZŠ Park Angelinum, Košice

2023-08-07T15:48:41+02:00

Vzdelávať a vychovávať mladých ľudí, plných kreatívnych nápadov a odhodlaných hľadať riešenia na akékoľvek problémy, to je cieľom našej školy. Snažíme sa v najvyššej možnej miere rozvíjať potenciál našich žiakov s ohľadom na individualitu každého z nich. Už druhýkrát sme súčasťou programu Školy, ktoré menia svet, keďže si uvedomujeme jeho výnimočnosť v budovaní modernej školy 21. storočia. V našej škole našlo svoj domov už množstvo projektov, ktorými chceme vyučovanie prispôsobiť potrebám súčasnosti. Využívame inovačné modely a metódy vyučovania ako napríklad Vysoko efektívne učenie (VEU). Aktívne sa podieľame na rozvoji digitálnej gramotnosti nielen našich žiakov zapojením do projektov IT akadémie. Učíme našich žiakov konštruktívne riešiť problémy a konflikty prostredníctvom školskej [...]

ZŠ Park Angelinum, Košice2023-08-07T15:48:41+02:00

ZŠ Nábrežná, Nové Zámky

2023-08-07T16:13:56+02:00

Sme modernou a veľmi kvalitnou školou, poskytujúcou vzdelávanie s inovatívnymi prvkami v súlade s európskymi trendami, pohotovo reagujúc na potreby rýchlo sa meniacej doby i na požiadavky mladej generácie. Tieto atribúty sú podložené dlhoročnou výbornou pozíciou našej školy v celoštátnych rebríčkoch úspešnosti škôl. (INEKO, ŠKOLA ROKA) V dlhodobej koncepcii rozvoja školy je hlavným cieľom humanisticko- demokratizačný proces výchovy a vzdelávania. Usilujeme sa o to, aby sme položili kvalitné základy budúcnosti každého nášho žiaka. Vštepujeme im potrebné kompetencie k úspešnému, šťastnému a slušnému životu, vedieme ich k tomu, aby si dokázali stanoviť životné priority, naučili sa byť zodpovedný sami za seba a svoje konanie. V tomto duchu bola zriadená aj žiacka školská rada ako samostatný [...]

ZŠ Nábrežná, Nové Zámky2023-08-07T16:13:56+02:00

ZŠ Mudroňova, Bratislava

2023-08-07T16:11:04+02:00

ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave je škola v Starom meste. Škola má 64 ročnú tradíciu. Nachádza v príjemnom zelenom prostredí s ihriskami. V škole dbáme na ľudský prístup k žiakom, všímame si osobnosť každého dieťaťa a snažíme sa vytvárať príjemné prostredie pre žiakov a motivovať ich k učeniu. 

ZŠ Mudroňova, Bratislava2023-08-07T16:11:04+02:00

ZŠ Ladislava Novomeského, Lučenec

2023-08-07T15:14:42+02:00

Za bránami Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci sa podarilo vytvoriť atmosféru, ktorá podporuje individuálny rozvoj každého žiaka a poskytuje neobmedzené možnosti pre jeho osobnostný rast a vzdelávanie. Preto tu žiaci radi navštevujú aj triedy so športovým variantom. Filozofiu a poslanie základnej školy predstavujú nasledovné hodnoty a kultúry: „Moderná, pohybová a tvorivá škola na celý deň, ktorá cez zážitok, emóciu a nadšenie pripravuje silu mysle človeka pre úspešný a napĺňajúci život.“  V takto nastavenom trende školy sa učitelia na lučeneckom sídlisku Rúbanisko II s láskou a trpezlivosťou venujú každému žiakovi a snažia sa rozvíjať jeho individuálne schopnosti. Vytvárajú priateľskú a bezpečnú atmosféru, [...]

ZŠ Ladislava Novomeského, Lučenec2023-08-07T15:14:42+02:00

ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa

2023-08-07T16:05:23+02:00

Naša misia je „Pomáhame deťom rásť“ a našou víziou je „Každé dieťa je originál”. Naša škola mu pomáha objaviť a rozvíjať potenciál pre sebarealizáciu a naplnenie snov. Sme školou, ktorá už DNES dáva žiakom to, čo budú potrebovať ZAJTRA. Sme komunitou, ktorá dáva prednosť spoločne preferovaným hodnotám: vzájomná komunikácia, spolupráca, tvorivosť a zodpovednosť.“ Škola je situovaná v mestskom prostredí, historicky známeho slobodného kráľovského banského mesta Nová Baňa. Obklopená je prírodnými krásami medzi pohoriami Vtáčnik, Pohronský Inovec, Tribeč a Štiavnickými vrchmi v  nadmorskej výške asi 442 m n. m., v katastrálnom území s rozlohou 6126 ha. Začlenená je do okresu Žarnovica - Banskobystrického samosprávneho kraja. [...]

ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa2023-08-07T16:05:23+02:00

Spojená škola Kollárova, Sečovce

2023-08-07T14:44:24+02:00

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce je dynamickým a inovatívnym vzdelávacím prostredím. Je zapojená do mnohých medzinárodných projektov, aktivít a činností,  ktoré prispievajú k rozvoju  žiakov a učiteľov. Je to miesto, kde žiaci majú možnosť objaviť svet, rozvíjať svoj potenciál a pripraviť sa na úspešnú budúcnosť.

Spojená škola Kollárova, Sečovce2023-08-07T14:44:24+02:00

Obchodná akadémia, Považská Bystrica

2023-08-07T14:36:04+02:00

Obchodná akadémia v Považskej Bystrici je škola s históriou. Od svojho založenia je u študentov a rodičov veľmi obľúbená a vyhľadávaná. Venujeme sa nielen ekonomickému, ale aj jazykovému, informatickému a športovému vzdelávaniu.  Máme triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov, informatiky, účtovníctva a športu. V posledných rokoch sa zameriavame aj na duálne vzdelávanie. Aktívne sa zapájame do súťaží z rôznych oblastí a máme výborné výsledky. V hodnotení INECO sa umiestňujeme na popredných priečkach. Naši učitelia sú veľmi aktívni. Na svojich hodinách využívajú prvky neformálneho vzdelávania, e-learningu, rôznych online aplikácií alebo prípadové štúdie. Spolupracujeme s partnerskými školami v Nemecku, Holandsku a Belgicku. Aktívne sa zapájame do Erazmu+ a eTwinningu. Organizujeme jazykové pobyty v zahraničí. Naši žiaci si môžu stmeliť triedne [...]

Obchodná akadémia, Považská Bystrica2023-08-07T14:36:04+02:00

Gymnázium Komenského, Trebišov

2023-08-07T14:27:40+02:00

Gymnázium Trebišov je štátne gymnázium v regióne Zemplín so štvorročným a osemročným študijným odborom. História našej školy siaha do roku 1949. Súčasťami školy sú aj Jazyková škola a Centrum voľného času. Jeho cieľom je poskytnúť našim študentom plnohodnotné trávenie voľného času vo viacerých záujmových krúžkoch. Rozvrh študentov našej školy tvoria rovnomerne zastúpené humanitné aj prírodovedné predmety, vrátane cudzích jazykov – angličtiny, nemčiny, ruštiny a španielčiny. V treťom ročníku a v septime žiakom pribúdajú maturitné semináre, ktoré si sami volia v súvislosti s orientáciou na vysokoškolské štúdium. Naši študenti sú úspešní aj v športe, o čom svedčí aj to, že tento [...]

Gymnázium Komenského, Trebišov2023-08-07T14:27:40+02:00

Gymnázium v Púchove

2022-09-13T15:15:26+02:00

Chceme byť školou, v ktorej každý žiak nájde priestor na rozvoj svojho vzdelania, nadania, vlastného potenciálu a svojou výnimočnosťou nesplynie s davom. V našej škole môže každý žiak i učiteľ zažiť pocit úspechu. Kladieme dôraz na aktívne učenie sa, kritické myslenie, globálnu a environmentálnu výchovu, ochranu prírody, sebarozvoj s dôrazom na tímovosť a komunikáciu. Snažíme sa, aby boli prípadné chyby vnímané vždy ako krok vpred a aby férový prístup a zdravá človečina našli svoje miesto vo všetkom, čo robíme. Svoju sedemdesiatu štvrtú sezónu naše gymnázium zažíva na Ulici 1. mája v Púchove. V súčasnosti prebieha výučba v štyroch budovách, ktoré [...]

Gymnázium v Púchove2022-09-13T15:15:26+02:00

Základná škola Ulica sv. Michala v Leviciach

2022-08-23T09:33:39+02:00

Už v roku 1948 sa začína písať história našej školy. Bola založená výnosom Povereníctva školstva, nekôr bola škola reorganizovaná a premenovaná na II. Osemročnú strednú školu. V školskom roku 1975/76 sa škola nasťahovala do nových priestorov modernej budovy, v ktorej sídli až dodnes. 1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu. V regióne Levíc je škola známa pod neoficiálnym názvom “2. Základná škola”. Od 1. júla 2009 bola menovaná zriaďovateľom Mesto Levice do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Marta Botková a svoju funkciu vykonáva dodnes. Priority našej školy sú výučba cudzích jazykov a podpora medzinárodných stykov. Dlhoročnou tradíciou je športová príprava žiakov [...]

Základná škola Ulica sv. Michala v Leviciach2022-08-23T09:33:39+02:00
Go to Top