Pokračovanie metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet je praktickou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky (nielen) spoločenskovedných predmetov, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne. Námety z metodickej príručky je možné využiť i na hodinách dejepisu, geografie, cudzích jazykov a slovenčiny, či v rámci triednických hodín.

Metodická príručka obsahuje 40 nových aktivít, na ktorých pracoval tím odborníkov z rôznych oblastí. Aktivity sú zamerané na témy ako:

  • starostlivosť o psychické zdravie,
  • rozvoj empatie a medziľudských vzťahov,
  • fungovanie spoločnosti a úloha jednotlivca v nej,
  • tolerancia rozmanitosti,
  • formovanie morálnych postojov,
  • základy filozofie,
  • podpora čitateľskej gramotnosti,
  • vnímanie histórie v širšom kontexte a súvislostiach,
  • schopnosť kriticky hodnotiť informácie,
  • formovanie názorov na základe faktov,
  • fungovanie sociálnych sietí,
  • a mnohé ďalšie…

Príručku si môžete prezrieť nižšie a bezplatne stiahnuť TU.

Zo spätnej väzby, ktorú nám na metodickú príručku zasielate, vyberáme:

Milí autori, veľká vďaka a potešili ste všetky občiankarské učiteľské duše a srdcia. Nech sa vám darí, ste super.

Odporúčam, je výborná.

Gratulujem. Akože toto je skutočne vynikajúci počin, ďakujem autorom a celému tímu.

Ja milujem tieto príručky a dokážem ich využiť naozaj kdekoľvek. Zaslúžili by ste si medailu!

Ďakujem, ako budúca učiteľka určite využijem.

Skvelé!

Vznik metodickej príručky by nebol možný bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Tlač metodických príručiek umožnil Anwell tlač a kopírovanie. Ďakujeme!