V poradí už tretí diel metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet je v našom portfóliu novinkou – zameriava sa totiž na občiansku výchovu a vzdelávanie predškolákov a mladších žiakov.

Na príprave originálnych aktivít pre materské školy a 1. stupeň základných škôl sa podieľal 27-členný autorský tím zložený z odborníkov na jednotlivé témy, metodikov, psychológov, VŠ pedagógov aj učiteľov z praxe. Všetky aktivity v príručke sú originálne vytvorené pre program Školy, ktoré menia svet, pričom všetci autori maximálne dbali na prispôsobenie jednotlivých tém veku detí a žiakov tak, aby im ich bolo možné predstaviť primeraným spôsobom. Všetky aktivity boli rovnako overené v praxi na 5 pilotných materských a základných školách na Slovensku.

Celou príručkou deti a žiakov, rovnako ako ich učiteľov, sprevádzajú dve kamarátky – ručičky Milotka a Šarlotka. Ich úlohou je pomáhať deťom a žiakom porozumieť a internalizovať si vybrané témy z metodickej príručky, ale aj byť ich „kamarátkami“ a „sprievodkyňami“ na ceste za demokratickými občianskymi kompetenciami. Môžu deti sprevádzať v triede, na školskom dvore či na prechádzke v lese.

Na 175 stranách je pre vás pripravených 40 aktivít zameraných na najrôznejšie aktuálne témy, ako napr.:

  • Prosociálne správanie,
  • Férovosť a morálka,
  • Kritické myslenie,
  • Emocionálna inteligencia a empatia,
  • Európska únia a európska identita,
  • Umelá inteligencia,
  • Demokratické rozhodovanie a participácia,
  • Rodové roly a stereotypy,
  • Ľudské práva, tolerancia a podpora rozmanitosti,
  • Rastové a fixné myslenie,
  • Sloboda a zodpovednosť,
  • Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov,
  • Život v komunite
   a mnoho ďalších!

Aktivity z príručky si môžete prezrieť nižšie a bezplatne stiahnuť TU.