Komu je program Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ určený a na čo sa zameriava?

Učíte v materskej škole alebo na 1. stupni základnej školy? Radi by ste u vašich detí a žiakov rozvíjali občianske, sociálne a životné zručnosti inovatívne a zážitkovo? Zaujíma vás, ako je možné deťom už v útlom veku sprostredkovať komplexné spoločenské otázky a rozvíjať u nich zručnosti pre život v 21. storočí? Radi by ste si v tejto oblasti sami rozšírili obzory či na vlastnej koži zažili neformálne vzdelávanie? Potom budete v ročnom tréningovo-mentoringovom programe Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ ako doma! Vzdelávanie sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a prepája nadšencov občianskej výchovy a vzdelávania z celého Slovenska.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Prečo sme sa rozhodli zamerať sa na vzdelávanie učiteľov detí v tak útlom veku?

Deti vo veku 2 – 7 rokov sú už schopné porozumieť symbolike a začínajú prejavovať empatiu. Deti vo veku 7 – 11 rokov začínajú chápať logické uvažovanie a sú schopné pozerať sa na svet perspektívou iných ľudí. Postupne začínajú ovládať svoje emócie, konať menej impulzívne a sú ochotnejšie o veciach diskutovať. Tieto charakteristiky tvoria základ pre rozvoj ich životných, sociálnych a občianskych zručností, ako napríklad empatie, tolerancie, spolupráce či kritického myslenia.

Čo je cieľom programu?

Prostredníctvom zavádzania zážitkových, hravých, neformálnych a veku primeraných metód a prostriedkov a úzkej spolupráce s učiteľmi a učiteľkami, ale aj rodičmi detí, sa program snaží dosiahnuť zmenu v spôsobe rozvoja občianskych kompetencií, životných zručností, hodnôt, postojov a akcieschopnosti od útleho veku, a to v súlade s aktuálnymi trendmi a príkladmi dobrej praxe zo zahraničia.

Čo vám program ponúka?

Pre učiteľov a učiteľky v MŠ a na 1. stupni ZŠ je v tréningovo-mentoringovom programe Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ počas 1 školského roka pripravené množstvo vzdelávania, inšpirácie a príležitostí na sebarozvoj:

 • online i offline školenia, tréningy a mentoring,
 • pomoc pri implementácii aktivít z autorskej metodickej príručky,
 • prístup k e-learningovému portálu z množstvom praktického obsahu,
 • vzdelávacie materiály, hry, omaľovánky a ďalšie pomôcky na aktuálne témy,
 • podpora a poradenstvo počas celej doby trvania programu aj po jeho ukončení,
 • komunita podobne zmýšľajúcich aktívnych učiteľov naprieč Slovenskom.

Zaujali vás tieto možnosti? Pozrite si krátke video o programe a zistite viac:

Čo sa počas 1 roka naučia pedagógovia, ktorí sa do programu zapoja?

 • modernizovať a aktualizovať výchovno-vzdelávací obsah a metódy s ohľadom na rozvoj prodemokratických, občianskych a životných kompetencií žiakov,
 • využívať prvky zážitkového a neformálneho vzdelávania,
 • využívať techniku reflexie, ktorá prepája aktivitu či učivo s reálnou životnou situáciou,
 • zapájať do vyučovacieho procesu svojich kolegov a podporiť tak medzipredmetovú spoluprácu,
 • efektívne spolupracovať s rodičmi žiakov,
 • neustále inovovať a sledovať trendy vo vzdelávaní.

Ako sa do programu prihlásiť?

Ľutujeme, prihlasovanie do programu je momentálne uzatvorené. Jeho brány sa opäť otvoria na jar 2024. Dovtedy môžete využiť, napríklad, našu metodickú príručku pre MŠ a 1. stupeň ZŠ alebo ďalšie možnosti na mieru pre vás a vašu školu. Tešíme sa na vás!

Zostaňme v kontakte!
Dostávajte správy a novinky o programe Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ priamo do vašej e-mailovej schránky. Prihláste sa na odber nášho newslettra:

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Váhate, či je program určený práve pre vás?

Do programu sa prihlasujú štátne, súkromné aj cirkevné školy, materské i základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, špeciálne či internátne školy, a tak tvoria jednu z najpestrejších a najrozmanitejších školských komunít na Slovensku.

Sme hrdí, že aktuálne spájame 175+ účastníkov zo 65+ škôl, ktorí pracujú s 19 100+ žiakmi, ktorí spoločne menia svet po celom Slovensku.

Pozrite sa, kde všade sa naše výnimočné školy nachádzajú či nájdite školy vo Vašom okolí:

Program Školy, ktoré menia svet je laureátom Ceny európskeho občana 2023, ktorú udeľuje Európsky parlament, a to za mimoriadne úspechy a angažovanosť v oblasti demokratických a európskych hodnôt.

Vďaka programu Školy, ktoré menia svet navštívil v marci roku 2023 jednu z našich škôl holandský kráľovský pár a pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorí si zároveň na hodine vyskúšali aktivitu z našej metodickej príručky.

MŠVVaŠ SR odporúča program Školy, ktoré menia svet v Pedagogicko-organizačných pokynoch (pre šk. r. 2018/19 a 2019/20) a v Sprievodcovi školským rokom (2020/21 a 2021/22).

Nadácia Pontis zaradila vo svojom elitnom programe Generácia 3.0 program Školy, ktoré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku pre rok 2019.

O výnimočnosti programu Školy, ktoré menia svet svedčí aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré v roku 2018 účastníkom a absolventom programu udelilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Odborný garant programu

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Účastníci o programe povedali:

Najprv som si hovorila, že už som na to stará a nejak to už dotiahnem do dôchodku, ale som veľmi rada, že som sa nechala nahovoriť!

Bolo to veľmi inšpiratívne. Úplne som zmenila uhol pohľadu na občiansku výchovu a nabrala novú energiu!

Robíte skvelú prácu a bude mi veľmi smutno, keď to raz skončí… Takéto platformy, kde sa môžu učitelia vzdelávať zmysluplne, v našom systéme školstva chýbajú. Vážim si vaše úsilie aj spôsob, akým stretnutia robíte (aj keď to znie ako klišé, ale nie je). Zatiaľ som sa nestretla s lepším modelom.

Dievčatá, vystavali ste vynikajúci program, určite budem Školy, ktoré menia svet odporúčať aj kolegom z iných škôl. Odchádzam s úžasným pocitom a plná energie. Neviem sa dočkať, ako použijem niektoré z aktivít s mojimi žiakmi.

Vďaka vám a vašej dôslednosti bol tréning plný pohody a možností prijať veľa nových informácií a podnetov, ktoré až nestíham sledovať. Nevedela som si predstaviť, ako to bude v online, ale zvládli ste to na jednotku.

Školy, ktoré menia svet mi ukázali, že aj na Slovensku je mnoho učiteľov, ktorí majú odvahu a chuť meniť svet k lepšiemu a som hrdý, že medzi nich patrím aj ja a moja škola. Spolu vieme hľadať inšpirácie k pozitívnej zmene.

Stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorých som v programe spoznal, fungovali ako psychohygiena pred vyhorením.

Ďakujem, že som mohla byť súčasťou tohto programu. Vaša ochota a milota je čarovná a je fajn, že na svete sú ľudia, ktorí rozsievajú nádej. Pokračujte! 🙂

Tento program je veľkou inšpiráciou pre rozvoj nielen školy, žiakov, ale aj pre poznanie seba samého a ponúka učiteľom, ktorí sa doňho zapoja, to, čo im tak často chýba v ich každodennej praxi – ocenenie ich práce.

Maximálna spokojnosť. Oceňujem váš prístup, aktívne vypočutie a priestor pre názory. Ďakujem!

Program prináša do škôl aktívne učenie, žiakov vedie k samostatnosti a zodpovednosti a nás, učiteľov, k neustálemu zamýšľaniu sa nad vecami okolo.

To, čo robíte, je skvelé a dúfam, že v tom budete pokračovať v čo najväčšej miere. Aj keď nie stále môžem prísť alebo vyskúšať, čo by som chcela, stále na vás myslím a najviac na to, že práve vo vás mám oporu vždy.

Zaujala vás naša ponuka, ale nevyhovujú vám tieto možnosti?

Nezúfajte, máme pre vás riešenie – kontaktujte nás! Na nezáväznom konzultačnom stretnutí sa s nami môžete porozprávať o vašich požiadavkách a my vám vytvoríme službu na mieru. Stretnutie si naplánujeme v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Viac informácií nájdete TU.