Slovensko sa  tešilo po takmer 13-ročnej prestávke z kráľovskej návštevy. A pre nás bolo obrovskou cťou, že sa do programu návštevy holandského kráľovského páru dostala aj diskusia o dôležitosti občianskeho vzdelávania a návšteva Základnej školy Miloša Janošku v Liuptovskom Mikuláši, ktorá absolvuje program Školy, ktoré menia svet. Ako vyzerala príprava a samotný deň „D“ 9. marec 2023? Čo dôležité o občianskej náuke odznelo v diskusii? O kľúčové momenty sa s vami podelíme v našom blogu.

Čo si myslíte, Vaše Veličenstvo?

Holandský kráľ Viliam-Alexander a kráľovná Maxima spolu s prezidentkou  Zuzanou Čaputovou a jej partnerom absolvovali na škole diskusiu o občianskom vzdelávaní a ukážkovú hodinu občianskej náuky zameranú na odhaľovanie dezinformácií a rozvoj kritického myslenia.

Keď som sa dozvedela, že príde na školu holandský kráľovský pár s pani prezidentku a jej partnerom, miešali sa vo mne rôzne pocity – cítila som veľkú česť, ale aj zodpovednosť a pokoru, aby som nesklamala seba, ľudí, ktorí celú návštevu pripravovali a moje školské deti,“ hovorí učiteľka Katarína Štrasserová, ktorá ukážkovú hodinu na ZŠ M. Janošku v Liptovskom Mikuláši viedla.

Hodina dopadla výborne, nechýbal smiech a živá diskusia medzi deťmi a hosťami. Od detí zaznela aj spontánna otázka: “What do you think, Your Majesty?“ a kráľ a kráľovná zase deťom vysvetľovali, že sú sami rodičia a so svojimi deťmi riešia presne rovnaké témy – ako používať sociálne siete, na čo si dať pozor a ako overovať pravdivosť informácií na internete.

Prvé dojmy, keď som sa dozvedel, že príde kráľ s kráľovnou,  boli trochu stresové, predsa, je to najvyššie postavená návšteva. Keď som však zistil, že sú veľmi milí a radi sa zapájajú, tak stres klesol. Boli veľmi sympatickí,“ povedal po hodine šiestak Matej Gerboc (vľavo).

„Boli to milí ľudia, zapájali sa, aj pani prezidentka. Pýtali sa aj na náš názor,“ dopĺňa spolužiak Ondrej Fronko (vpravo).

Obaja majú hodinu občianskej radi. „Je to vlastne príprava na život,“ hovorí Ondrej Fronko a Matej Gerboc dodáva: „Dozvedel som sa na nej aké máme práva, čo môžeme a čo nemôžeme, aké majú práva rodičia a dospelí, a že aj vtedy, keď nie sme rovnakí, sme si rovní a máme rovnaké práva aj úlohy.

 

Menia svet a menia deti na aktívne

Základná škola Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši absolvuje program Školy, ktoré menia svet a uplatňuje ho vo vzdelávaní. Aj kvíz zameraný na dezinformácie, ktorý so žiakmi absolvovali kráľovský a prezidentský pár, pochádza z jednej z metodík programu.

Program ponúka celú paletu rôznych interaktívnych a zážitkových metód, ktoré nám učiteľom pomáhajú priblížiť občiansku náuku deťom zábavnou formou. Deti sa menia na aktívne, nie znudené,“ hovorí Katarína Štrasserová. A dodáva, že metodiky a inšpirácie využíva nielen na občianskej náuke.

Siaham po nich aj na dejepise či na kariérnom poradenstve s cieľom rozvíjať u detí kritické myslenie, viesť ich k tomu, aby rozmýšľali, aby sme diskutovali, aby sa rozvíjali ich občianske, sociálne, morálne, etické, ale aj jazykové a prezentačné zručnosti, ktoré sú dnes tiež veľmi dôležité. A samozrejme, aby sa rozvíjala ich aktívna angažovanosť, čo je absolútnou prioritou vo výuke občianskej náuky.“

Prítomnosť holandského kráľovského páru a slovenského prezidentského páru na našej škole a na mojej hodine vo mne zanechala hlbokú stopu. Veľmi mi imponovalo, že sa zapájali do aktivity a videla som na ich reakciách, že to, čo robím a o čo sa v škole snažíme, robíme dobre, že má zmysel pre deti, ktoré to baví,“ uzatvára Katarína Štrasserová.

Občianske vzdelávanie je kľúč k udržaniu demokracie

V programe návštevy školy bola aj diskusia o občianskom vzdelávaní. S holandským kráľovským párom a so slovenským prezidentským párom diskutovali zástupcovia školy, rodičov, žiakov aj experti, ktorí sa téme venujú. Za Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý vytvoril a poskytuje vzdelávací program Školy, ktoré menia svet diskutovala riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová.

„Zážitok zo stretnutia s holandským kráľovským párom a pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou je pre mňa nezabudnuteľný. Som veľmi šťastná, že v čase krízy demokracie, na Slovensku aj v EÚ, sme ako krajina mohli našim hosťom ukázať a ponúknuť príklad dobrej praxe v občianskom vzdelávaní, ktoré je jedným z kľúčov k jej udržateľnosti. Naši hostia boli neuveriteľne bezprostrední, usmievaví, živo a do hĺbky sa zaujímajúci o stav občianskeho vzdelávania na Slovensku,“ hovorí Jana Feherpataky-Kuzmová.

Kráľovský a prezidentský pár v škole vítala a s hosťami o občianskom vzdelávaní diskutovala aj riaditeľka ZŠ Miloša Janošku Janka Cuprová. Spomína, že rozhodnutiu o návšteve školy predchádzala návšteva z holandskej ambasády a prvé informácie boli, že pôjde o návštevu veľvyslankyne. „Prebehlo prípravné stretnutie, kedy som si hovorila, že treba o školu zabojovať, aby videli, že keď prídu, máme im čo ukázať. Po návšteve nás informovali, že sa to podarilo. A prešiel  víkend a oznámili nám, že príde rovno holandský kráľovský pár s prezidentkou,“ spomína Janka Cuprová. Výzvou bolo nielen návštevu zorganizovať, ale začleniť ju do výchovno-vzdelávacieho procesu. Týždne pred návštevou sa žiaci na rôznych predmetoch učili o holandskej geografii, histórii a umelcoch.

A počas návštevy sa škola snažila zorganizovať všetko tak, aby každý jedna trieda mala možnosť hostí vidieť.

Kráľovskú návštevu vníma riaditeľka Janka  Cuprová ako ocenenie smerovania školy a potvrdenie toho, že uchopili myšlienku aktívneho občianstva správne.

Zapojenie do programu Škola, ktorá mení svet sme riešili po covide, keď sa deti vrátili do školy akési smutné, sociálne vzťahy sa úplne rozbili. Povedala som si, že škola, ktorí mení svet, to je o nás. Môžeme možno najskôr zmeniť ten náš mikro svet a potom, keď budú z detí aktívni občania, možno zmenia aj našu spoločnosť,“ hovorí.

Tlačová správa o návšteve školy a o programe Školy ktoré menia svet

Najdôležitejšie myšlienky, ktoré vyplynuli z diskusie o občianskom vzdelávaní:

1.  Občianske vzdelávanie funguje najefektívnejšie, pokiaľ je súčasťou vízie školy a má podporu jej vedenia.

2.  Mnohí rodičia považujú rozvoj občianskych kompetencií ich detí v prostredí školy za atraktívnu a dôležitú pridanú hodnotu.

3. Žiaci majú záujem o diskusiu o aktuálnych témach, ktorými sami žijú (napr. COVID-19, vojna na Ukrajine, umelá inteligencia, dezinformácie, klimatická kríza, polarizácia spoločnosti a i.) – občiansku náuku ako predmet, na ktorom sa iba memorujú poučky, považujú za zbytočný.

4. Na to, aby sme občianskej vrátili zmysel, potrebujú učitelia a školy metodickú podporu, slobodu a dodanie odvahy na to, aby vnášali do vyučovania aj komplexnejšie a kontroverzné témy.

5.  Je potrebné, aby učebné a metodické materiály vytvárali či spoluvytvárali ľudia z praxe a učitelia, nielen akademici.

6. Rovnako je dôležité vo výučbe využívať príbehy.

7. Medzi žiakov najohrozenejších nedostatkom demokratických občianskych kompetencií patria tí, ktorí navštevujú stredné odborné školy.

8. Zabúdať nesmieme ani deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

9. Kvalita občianskej výchovy závisí vždy od pedagóga, preto je mimoriadne potrebné, aby mal dostatok priestoru nabrať v nových spoločenských témach či vzdelávacích metódach istotu a odvahu, na čo slúži práve ďalší profesionálny rozvoj a celoživotné vzdelávanie.

10. Dôležitosť občianskeho vzdelávania aktuálne zvyšuje aj potreba kritického myslenia žiakov tak, aby boli schopní rozlišovať fakty od neprávd a dezinformácií či aby lepšie rozumeli svojim občianskym právam, ale aj povinnostiam a zodpovednosti za demokraciu na Slovensku a v EÚ.

Ďakujeme Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva na Slovensku za dôveru a záujem o našu prácu, Kancelárii prezidentky SR za pomoc pri organizácii návštevy, riaditeľke ZŠ M. Janošku v Liptovskom Mikuláši Janke Cuprovej a učiteľkám Kataríne Štrasserovej a Lucii Sosnovej za odvahu, profesionalitu a lásku k deťom a učeniu a našim partnerom za dlhodobú podporu.

Foto: Jožo Fašánok/ZŠ M. Janošku Lip. Mikuláš, Andrea Settey Hajdúchová/IPAO, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Kancelária Prezidenta SR. Video: Jožo Fašánok