Program Školy, ktoré menia svet už piaty rok pomáha učiteľom a učiteľkám (nielen) spoločenskovedných predmetov na celom Slovensku obohacovať ich tradičnú výučbu o nové, neformálne prvky vzdelávania a zážitkové aktivity, ktoré žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ vedú k rozvoju praktických občianskych zručností. V rámci podpory celoživotného vzdelávania sa program zároveň sústredí na intenzívny profesionálny a osobnostný rozvoj pedagógov. Akú novinku sme pri príležitosti otvorenia 6. ročníka v znamení hesla “Učíme (sa), teda sme” pripravili?

Účastníci a účastníčky počas 2 rokov trvania programu absolvujú sériu interaktívnych tréningov pod vedením skúsených lektorov, v rámci ktorých sa venujú inováciám vo vzdelávaní, občianskym témam, otázkam psychohygieny i rozvoju mäkkých zručností učiteľov samotných. Okrem tréningov sú im k dispozícii pravidelné mentoringové videohovory i metodická podpora v podobe inšpiratívneho newslettra, metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet či zdieľania príkladov dobrej praxe s celoslovenskou komunitou výnimočných učiteľov a učiteliek. Na čo ďalšie sa môžu účastníci tešiť?

Blended learning ako nový princíp vo vzdelávaní

Tohtoročnou novinkou v programe je spustenie e-learningu. Nejde pritom iba o virtuálnu knižnicu či klasické dištančné vzdelávanie. E-learning Škôl, ktoré menia svet je založený na princípe tzv. blended learning-u (v preklade zmiešané učenie sa), ktorý kombinuje rôzne typy aktivít online i offline. Cieľom je spojiť výhody prezenčnej a dištančnej výuky a umožniť tak študentom – v tomto prípade učiteľom – pochopiť jednotlivé témy do väčšej hĺbky a poskytnúť im viac priestoru na individuálnu či skupinovú prácu. 

V praxi to znamená, že kým vypracovanie zadania online či domáca príprava pred prezenčným stretnutím sú časovo a organizačne veľmi nenáročné, stretnutie naživo poskytuje priestor na okamžitú spätnú väzbu a možnosť si nadobudnuté zručnosti vyskúšať s priamou podporou od lektora. Zároveň sa kombináciou práce online a offline skracuje čas, ktorý je pri prezenčnom stretnutí potrebný na odovzdanie teoretického obsahu a účastníci sa tak môžu sústrediť na jeho praktické využitie. Ďalšou z výhod je, že učitelia majú k materiálom a vzájomnej interakcii prístup nepretržite, neobmedzene a odkiaľkoľvek

Pre koho je e-learning určený a čo obsahuje?

E-learning Škôl, ktoré menia svet je určený pre učiteľov a učiteľky, ktorí chcú učiť zážitkovo a inovatívne. Nájdete v ňom množstvo verejne prístupných i exkluzívnych tém vrátane:

  • originálnych autorských materiálov, ktoré slúžia ako doplnkové aktivity k interaktívnym tréningom v rámci 2-ročného programu,
  • podporných úloh pre účastníkov a účastníčky tréningov pripravených na mieru pre učiteľské zbory, rodičov či žiacke školské rady,
  • cvičení a materiálov zameraných na sebarozvoj a psychohygienu učiteľov,
  • podnetov a tipov pre prácu so žiackymi školskými radami,
  • ďalších zdrojov na rozširujúce samoštúdium spoločenskovedných predmetov,
  • riaditeľskej zóny, ktorá ktorá obsahuje témy dôležité pre vedenie škôl, akými sú fundraising, riadenie zmien na škole či motivovanie a starostlivosť o kolegov a školskú klímu,
  • a mnoho ďalšieho.

Ako a kedy môžem začať využívať jeho výhody?

E-learning Škôl, ktoré menia svet spustíme vďaka podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku už čoskoro. Ak aj vy chcete učiť zážitkovo a inovatívne a využívať pritom plný prístup ku všetkým online materiálom, staňte sa Školou, ktorá mení svet

Pre prihlásenie sa do programu stačí vyplniť formulár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo nižšie. Prihlasovanie je otvorené do 16. mája 2021.

Prihlasovací formulár

O výsledku a výbere škôl, ktoré sa do programu v školskom roku 2021/2022 zapoja, vás budeme informovať najneskôr do 1. júna 2021.

Zaujal vás program, ale nevyhovuje vám táto alternatíva?

Nezúfajte, e-learning je aj pre vás – pozrite si ďalšie možnosti vzdelávania na mieru pre celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov vašej školy, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.