Program Školy, ktoré menia svet už piaty rok pomáha učiteľom a učiteľkám (nielen) spoločenskovedných predmetov na celom Slovensku obohacovať ich tradičnú výučbu o nové, neformálne prvky vzdelávania a zážitkové aktivity, ktoré žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ vedú k rozvoju praktických občianskych zručností. V rámci podpory celoživotného vzdelávania sa program zároveň sústredí na intenzívny profesionálny a osobnostný rozvoj pedagógov. Akú novinku sme pri príležitosti otvorenia 6. ročníka v znamení hesla “Učíme (sa), teda sme” pripravili?

Účastníci a účastníčky počas 2 rokov trvania programu absolvujú sériu interaktívnych tréningov pod vedením skúsených lektorov, v rámci ktorých sa venujú inováciám vo vzdelávaní, občianskym témam, otázkam psychohygieny i rozvoju mäkkých zručností učiteľov samotných. Okrem tréningov sú im k dispozícii pravidelné mentoringové videohovory i metodická podpora v podobe inšpiratívneho newslettra, metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet či zdieľania príkladov dobrej praxe s celoslovenskou komunitou výnimočných učiteľov a učiteliek. Na čo ďalšie sa môžu účastníci tešiť?

Blended learning ako nový princíp vo vzdelávaní

Tohtoročnou novinkou v programe je spustenie e-learningu. Nejde pritom iba o virtuálnu knižnicu či klasické dištančné vzdelávanie. e-Learning Škôl, ktoré menia svet je založený na princípe tzv. blended learning-u (v preklade zmiešané učenie sa), ktorý kombinuje rôzne typy aktivít online i offline. Cieľom je spojiť výhody prezenčnej a dištančnej výuky a umožniť tak študentom – v tomto prípade učiteľom – pochopiť jednotlivé témy do väčšej hĺbky a poskytnúť im viac priestoru na individuálnu či skupinovú prácu. 

V praxi to znamená, že kým vypracovanie zadania online či domáca príprava pred prezenčným stretnutím sú časovo a organizačne veľmi nenáročné, stretnutie naživo poskytuje priestor na okamžitú spätnú väzbu a možnosť si nadobudnuté zručnosti vyskúšať s priamou podporou od lektora. Zároveň sa kombináciou práce online a offline skracuje čas, ktorý je pri prezenčnom stretnutí potrebný na odovzdanie teoretického obsahu a účastníci sa tak môžu sústrediť na jeho praktické využitie. Ďalšou z výhod je, že učitelia majú k materiálom a vzájomnej interakcii prístup nepretržite, neobmedzene a odkiaľkoľvek

Pre koho je e-learning určený a čo obsahuje?

e-Learning Škôl, ktoré menia svet je určený pre učiteľov a učiteľky, ktorí chcú učiť zážitkovo a inovatívne. Nájdete v ňom množstvo verejne prístupných i exkluzívnych tém vrátane:

  • originálnych autorských materiálov, ktoré slúžia ako doplnkové aktivity k interaktívnym tréningom v rámci 2-ročného programu,
  • podporných úloh pre účastníkov a účastníčky tréningov pripravených na mieru pre učiteľské zbory, rodičov či žiacke školské rady,
  • cvičení a materiálov zameraných na sebarozvoj a psychohygienu učiteľov,
  • podnetov a tipov pre prácu so žiackymi školskými radami,
  • ďalších zdrojov na rozširujúce samoštúdium spoločenskovedných predmetov,
  • riaditeľskej zóny, ktorá ktorá obsahuje témy dôležité pre vedenie škôl, akými sú fundraising, riadenie zmien na škole či motivovanie a starostlivosť o kolegov a školskú klímu,
  • a mnoho ďalšieho.

Ako a kedy môžem začať využívať jeho výhody?

e-Learning Škôl, ktoré menia svet spustíme vďaka podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku už čoskoro. Ak aj vy chcete učiť zážitkovo a inovatívne a využívať pritom plný prístup ku všetkým online materiálom, staňte sa Školou, ktorá mení svet

O výsledku a výbere škôl, ktoré sa do programu v školskom roku 2021/2022 zapoja, vás budeme informovať najneskôr do 1. júna 2021.

Zaujal vás program, ale nevyhovuje vám táto alternatíva?

Nezúfajte, e-learning je aj pre vás – pozrite si ďalšie možnosti vzdelávania na mieru pre celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov vašej školy, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.