Už vás omrzeli tradičné metodické dni, kde sa nedozviete nič nové? Zaujíma vás, ako zavádzať aktivizujúce a motivujúce metódy do vyučovania naprieč všetkými predmetmi na vašej škole? Metodický deň zameraný na inovatívne a interaktívne metódy zavádzané do vyučovania reflektuje na vaše potreby a prináša inšpiráciu na vaše hodiny. Okrem prípravy vlastných vzdelávacích materiálov sa budeme venovať aj medzipredmetovej spolupráci a projektovému vyučovaniu, možnostiam, vďaka ktorým sa dajú zapájať do vyučovania aj nové zážitkové metódy a hry. Neopomenieme ani reflexiu a spätnú väzbu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri rozvíjaní občianskych kompetencií našich žiakov.

Počas metodického dňa sa spolu s kolegami budete venovať:

 • práci s inovatívnymi didaktickými materiálmi,
 • možnostiam zážitkovej výuky v rámci všetkých predmetov vyučovaných na vašej škole,
 • prepájaniu predmetov a tém,
 • významu budovania demokratickej a participatívnej klímy na vašej škole,
 • vašej spoločnej práci na spoluvytváraní jedinečnej pridanej hodnoty vašej školy,
 • získate tiež exkluzívny prístup k materiálom na e-learningu.

  Tréning je určený pre celý pedagogický zbor.

Cena

240
 • Dĺžka: viacfázovo, dohodou
 • Forma: ONLINE

Cena

360
 • Dĺžka: 1 deň
 • Forma: OFFLINE

Referencie od pedagógov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

„Odnášam si skúsenosť, inšpirácie, príklady, podnety pre prácu.“

„Super je to, že ste tu pre nás a otvárate občianske a spoločenské otázky.“

“Na workshop sa mi vôbec nechcelo ísť, no nakoniec som bola rada, že som ho absolvovala. Máte milé, usmievavé a profesionálne lektorky. Ďakujem za zmysluplný, precízne pripravený a príjemne strávený deň. Teším sa niekedy nabudúce!”

“Je veľmi príjemné sa takto otvorene porozprávať. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Príďte aj nabudúce, bola to zábava!”