Už vás omrzeli tradičné metodické dni, kde sa nedozviete nič nové? Zaujíma vás, ako zavádzať aktivizujúce a motivujúce metódy do vyučovania naprieč všetkými predmetmi na vašej škole? Metodický deň zameraný na inovatívne a interaktívne metódy zavádzané do vyučovania reflektuje na vaše potreby a prináša inšpiráciu na vaše hodiny. Okrem prípravy vlastných vzdelávacích materiálov sa budeme venovať aj medzipredmetovej spolupráci a projektovému vyučovaniu, možnostiam, vďaka ktorým sa dajú zapájať do vyučovania aj nové zážitkové metódy a hry. Neopomenieme ani reflexiu a spätnú väzbu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri rozvíjaní občianskych kompetencií našich žiakov.

Počas metodického dňa sa spolu s kolegami budete venovať:

  • práci s inovatívnymi didaktickými materiálmi,
  • možnostiam zážitkovej výuky aj pre učiteľov a učiteľky všetkých predmetov vyučovaných na vašej škole,
  • prepájaniu predmetov a tém,
  • významu budovania demokratickej a participatívnej klímy na vašej škole,
  • vašej spoločnej práci na spoluvytváraní jedinečnej pridanej hodnoty vašej školy.

Alternatíva č. 1: Online workshop

Trvanie: viacfázové v blokoch podľa individuálnej dohody

Miesto konania: platforma Zoom

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 220€

Alternatíva č. 2: Offline workshop

Trvanie: 1 deň

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 330€

Referencie od pedagógov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

“Odnášam si skúsenosť, inšpirácie, príklady, podnety pre prácu.”

“Super je to, že ste tu pre nás a otvárate občianske a spoločenské otázky.”

Prihláste sa

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop