O tom, že rodičia tvoria významnú súčasť komunity školy, diskutovať netreba. Pri výchove a vzdelávaní žiakov školy sú dôležitými partnermi pedagógov. Ako sa však venujú rodičia rozvoju kritického myslenia a občianskych kompetencií svojich detí doma? Ako pohotovo (a pohodovo) dokážu reagovať na súčasné spoločenské výzvy? Počas neformálneho workshopu vedeného v príjemnej a priateľskej atmosfére si rodičia osvoja zážitkové a neformálne metódy a mnoho tipov a trikov, ktoré si môžu preniesť do každodenného života so svojím dieťaťom či teenagerom, zoznámia sa s ďalšími rodičmi a ich radosťami i starosťami, samozrejme, aj s prepojením na život školy a komunity okolo nej. Zapojte do života vašej školy aj rodičov, spoločné stretnutia budú príjemným a inovatívnym obohatením pre obe strany!

Počas workshopu rodičia:

  • otestujú rôzne hry, pomocou ktorých môžu otvárať dôležité a spoločenské témy kdekoľvek a kedykoľvek,
  • spoznajú ďalších rodičov, pre ktorých je kritické myslenie dôležitou zručnosťou pre 21. storočie,
  • vymenia si s účastníkmi tzv. príklady dobrej praxe a overené metódy a postupy,
  • otestujú svoje znalosti v zábavnom kvíze.
Novinka! Účastníci tréningu získajú prístup k exkluzívnym materiálom na e-learningovom portáli Škôl, ktoré menia svet.

Trvanie: 3 hodiny, v tzv. afterworkovom, teda popracovnom, čase

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: 15-25

Lektori: skúsené trénerky z Inštitútu pre aktívne občianstvo.

Cena: 310€

Prihláste sa!

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop

Referencie rodičov, ktorí sa zúčastnili workshopov:

„Ďakujem za príjemne a kvalitne strávený čas, otvorenú a konštruktívnu diskusiu a hodnotné informácie.“

„Som rada, že vzdelávate aj nás dospelých a nielen školy. Ste super, robte túto osvetu ďalej!“

O lektorkách:

Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Spoluzakladala a vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Dlhodobo tiež pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.
Mgr. Gabriela Sabolová
Mgr. Gabriela Sabolová
Komplexne zastrešuje, manažuje a spolutvorí program Školy, ktoré menia svet a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci Inštitútu pre aktívne občianstvo. Aktívne pôsobí ako metodička v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania v prepojení na ďalšie spoločenskovedné a prírodovedné predmety či jazyky, mentorka a trénerka s nadšením pre neformálne prvky vo vzdelávaní detí aj dospelých. Je hlavnou autorkou e-learningového portálu Školy, ktoré menia svet, ktorý zároveň administruje.

Prihláste sa!

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop