Ako vyzerá žiak, ktorý odchádza z vašej školy? Čo dokáže a čo nie? Aké znalosti a zručnosti potrebuje na to, aby mohol ďalej študovať alebo sa uplatniť na trhu práce? A to najdôležitejšie, aká je úloha nás ako pedagógov v tomto procese? Ako dokážete aj s kolegami jednoduchými a zábavnými krokmi ovplyvniť výchovu, vzdelávanie a rozvoj občianskych kompetencií svojich žiakov a žiačok, ale aj celkovú klímu na vašej škole? Hľadajte odpovede na tieto otázky s nami spolu s celým pedagogickým zborom priamo na vašej škole. Počas workshopu sa spolu budeme venovať profilu žiaka vašej školy, sebapoznávaniu a vašim potrebám, ako aj spojeniu týchto informácií do komplexnej vízie a profilu školy, na plnení ktorých sa budú podieľať všetci aktéri školy.

Počas workshopu sa spolu s kolegami budete venovať:

  • vytváraniu profilu žiaka vašej školy,
  • auditu pravidelných kurikulárnych a extrakurikulárnych aktivít vašej školy,
  • možnostiam zapojenia celej školskej komunity do života školy,
  • prepájaniu predmetov a tém,
  • významu budovania demokratickej a participatívnej klímy na vašej škole,
  • vašej spoločnej práci na vytváraní jedinečnej vízie vašej školy.
Novinka! Účastníci tréningu získajú prístup k exkluzívnym materiálom na e-learningovom portáli Škôl, ktoré menia svet.

Alternatíva č. 1: Online workshop

Trvanie: viacfázové v blokoch podľa individuálnej dohody

Miesto konania: platforma Zoom

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsené trénerky z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 230€

Alternatíva č. 2: Offline workshop

Trvanie: 1 deň

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsené trénerky z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 350€

Prihláste sa!

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop

Referencie od pedagógov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

“Viac hláv – viac rozumu! Spoločnými silami sme prišli na mnohé nové myšlienky a veci, na ktoré by som ako jednotlivec neprišla. A ešte to bola aj zábava!”

“Bližšie som kolegov spoznala v rôznych situáciách, pretože v škole na to nie je dostatok priestoru, nakoľko nie všetci sa zúčastňujú mimoškolských aktivít. Bola som nadšená, ako sme dokázali komunikovať, byť tvoriví a otvorení. Myslím, že sme sa vzájomne obohatili.”

“Školenie bolo perfektne zorganizované s presne stanovenými cieľmi a výborne zvolenými metódami. Ďakujeme, že ste nám ukázali aj rôzne možnosti práce cez ZOOM.”

“Viac sme sa ako kolektív spoznali a stmelili – každý mohol otvorene povedať svoje postrehy a názory, rozprávala som sa aj s kolegami, s ktorými sa bežne nestretávam. Odnášam si spoločné chvíle s kolegami a spoločné nápady do budúcna!”

O lektorkách:

Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Spoluzakladala a vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Dlhodobo tiež pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.
Mgr. Gabriela Sabolová
Mgr. Gabriela Sabolová
Komplexne zastrešuje, manažuje a spolutvorí program Školy, ktoré menia svet a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci Inštitútu pre aktívne občianstvo. Aktívne pôsobí ako metodička v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania v prepojení na ďalšie spoločenskovedné a prírodovedné predmety či jazyky, mentorka a trénerka s nadšením pre neformálne prvky vo vzdelávaní detí aj dospelých. Je hlavnou autorkou e-learningového portálu Školy, ktoré menia svet, ktorý zároveň administruje.

Prihláste sa!

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop