Neformálne a zážitkovo vedený tréning pre členov a členky žiackej školskej rady (ŽŠR) a ich koordinátora či koordinátorku pre všetky typy základných a stredných škôl je pripravený presne podľa potrieb vás a vašej ŽŠR. Ak sa vaša ŽŠR nevie rozhýbať, nemá nápady alebo iba bezducho plní, čo dostane za úlohu, a vy si lámete hlavu s tým, ako aktivizovať vašich žiakov, tento tréning je presne pre vás. Okrem teambuildingových aktivít a spoločnej intenzívnej práce na nových nápadoch a možnostiach ich realizácie si odnesiete plno inšpirácie, motivácie a chute pokračovať a budovať pozitívnu, participatívnu a otvorenú klímu na vašej škole.

Počas tréningu celý tím (členovia ŽŠR spolu s koordinátorom ŽŠR):

  • zažije neformálne teambuildingové aktivity,
  • spozná nové energizere a ice-breakingové aktivity,
  • odprezentuje činnosť vašej žiackej rady,
  • participatívnym spôsobom vytvorí alebo zjednotí svoju víziu o ďalších aktivitách a fungovaní,
  • odíde s konkrétnymi cieľmi a akčnými plánmi.

Alternatíva č. 1: Online workshop

Trvanie: viacfázové v blokoch podľa individuálnej dohody

Miesto konania: platforma Zoom

Počet účastníkov: individuálne podľa počtu členov vašej ŽŠR za účasti koordinátora ŽŠR, príp. zástupcu vedenia školy

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 180€

Alternatíva č. 2: Offline workshop

Trvanie: 5 (ZŠ), resp. 6 (SŠ) vyučovacích hodín v súlade s vaším školským rozvrhom

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: individuálne podľa počtu členov vašej ŽŠR za účasti koordinátora ŽŠR, príp. zástupcu vedenia školy

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 250€

Referencie členov a členiek žiackych školských rád na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

“Bolo super, že sme sa nad našimi problémami zamýšľali spoločne. Zlepšila sa naša komunikácia a vzťahy v ŽŠR.”

“Ďakujeme za inšpiratívny tréning, žiaci sa nabudili a ešte v piatok zorganizovali v škole akciu, ktorú si celú pripravili sami!”

“Celý deň bol plný zaujímavých a kvalitne pripravených aktivít, z ktorých vždy vyplývalo nejaké ponaučenie a rešpektovanie názorov ostatných, aj keď nesúhlasíme. Keď chceme, dokážeme všetko!”

“Zistil som čo vlastne obnáša byť členom ŽŠR a hlbšie som spoznal fungovanie našej rady a jej členov. Ďakujem vám za podporu.”

“Bolo to veľmi zaujímavé a náučné z toho dôvodu, že sme dostali priestor na nápady do budúcnosti. Naučili sme sa vyjadrovať svoj názor. Veľmi dobre strávený deň!”

Prihláste sa

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop