Umelá inteligencia (UI, angl. artificial intelligence alebo AI) sa stáva v súčasnosti čoraz viac bežnou súčasťou našich životov. Okrem iného môže byť využitá aj v oblasti vzdelávania a školstva. UI môže pomôcť študentom lepšie pochopiť učivo, personalizovať ich vzdelávanie a umožniť učiteľom individuálny prístup k žiakom. V článku sa spoločne bližšie pozrieme na jej výhody i riziká.

Úvod článku a dokonca ani nadpis sme nevytvorili my, ale vygenerovala ich za nás umelá inteligencia. Ako? V decembri 2022 nastal v technologickom svete prevrat. Svetlo sveta uzrel nový chatovací nástroj založený na umelej inteligenciiChatGPT (celým názvom Chat Generative Pre-trained Transformer). Po zaregistrovaní sa cez e-mail a overení vášho mobilného čísla sa dostanete k chatu riadenému umelou inteligenciou, ktorý vám vie zodpovedať najrôznejšie otázky, ale dokáže aj omnoho viac. Táto umelá inteligencia dokáže za žiakov napísať domáce úlohy, eseje, slohy či vygenerovať im dokonca básničky, texty piesní a lyrizované opisy. Okrem chatovacieho nástroja vytvorili autori aj stránku na generovanie obrázkov, malieb či iných výtvarných diel pomocou umelej inteligencie s názvom DALL·E 2

Umelá inteligencia ≠ automaticky stroje alebo roboti

Okolo umelej inteligencie panuje ešte stále veľké množstvo mýtov. Je, prirodzene, ťažké rozoznať, čo ešte je a čo už nie je umelá inteligencia. Preto si poďme spoločne objasniť, kde sú hranice UI.

“Umelá inteligencia je schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku, ako sú uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť,” uvádza stránka Európskeho parlamentu. To znamená, že technologické novinky či robotizované stroje nemusia nevyhnutne pre svoju prácu zároveň využívať UI. V porovnaní s modernými technológiami totiž systémy UI dokážu pracovať samostatne a prispôsobujú svoje správanie na základe zbierania a vyhodnocovania veľkého množstva dát a predchádzajúcich krokov či rozhodnutí ich používateľa.

Riadia sa pritom tzv. algoritmami – matematickými pravidlami, v ktorých tvorcovia určujú váhu jednotlivých parametrov podľa toho, aké správanie chcú na strane zariadenia a jeho používateľa dosiahnuť. Tento proces zdokonaľovania algoritmov na základe veľkého množstva údajov sa volá strojové učenie. To prebieha predovšetkým vďaka pripojeniu na internet a prístupu k obrovskému množstvu dát, ktoré aplikácie a platformy zbierajú od svojich používateľov.

V súčasnosti sa umelá inteligencia využíva už vo veľa oblastiach a pomaly sa stáva bežnou súčasťou našich bežných životov. UI vieme nájsť napríklad:

  • Pri online nakupovaní a v reklame: UI pre nás vytvára personalizované odporúčania na ďalšie výrobky. Ak si na sociálnych sieťach či vo svojom webovom prehliadači dlhšie prezeráte príspevky či stránky s nejakým produktom, zariadenie si to vďaka UI zapamätá a pri najbližšej príležitosti vám odporučí podobné produkty. Preto máme niekedy pocit, že nám naše mobilné telefóny čítajú myšlienky. 🙂 
  • Ako digitálneho virtuálneho asistenta v smartfónoch: Siri v iPhonoch je toho dokonalým príkladom. Na základe vašej požiadavky pre vás vyhľadá požadované informácie, odporučí najlepšiu trasu alebo pustí hudbu na základe vašej nálady.
  • Ako nástroj na rozlišovanie dezinformácií a hoaxov: UI vie na základe zadaného algoritmu analyzovať veľké množstvo textov a v nich hľadať potenciálne dezinformácie. Tým šetrí ľuďom čas a energiu.
  • Pri odomykaní mobilného telefónu pomocou odtlačku prstu alebo obrysov tváre: UI si zapamätala váš odtlačok prstu, resp. sa naučila rozoznať obrysy vašej tváre, ktoré fungujú ako jediný kľúč pre vstup do vášho mobilného zariadenia.

Potenciál a možné riziká umelej inteligencie

To, že umelá inteligencia môže priniesť revolúciu vo vzdelávaní, uviedla aj komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež EÚ Marija Gabriel„Umelá inteligencia má obrovský potenciál pretvoriť vzdelávanie a odbornú prípravu – ako z hľadiska potrieb žiakov, tak aj učiteľov a zamestnancov škôl.” Pozrime sa preto bližšie na to, aké výhody a nevýhody so sebou využívanie UI vo vzdelávaní a školstve môže priniesť.

Výhody

  • Personalizované doučovanie žiakov

Systémy umelej inteligencie v dnešnej dobe dokážu zmerať štýl učenia sa jednotlivých žiakov a zistiť úroveň ich znalostí, čím im vedia poskytnúť rýchlejšiu a lepšie cielenú podporu. Umelá inteligencia by mohla fungovať ako osobný a personalizovaný doučovateľ žiakov, pretože by dokázala rýchlejšie rozpoznať potreby daného žiaka.

  • Šetrenie času učiteľa pri hodnotení žiakov

Umelá inteligencia môže učiteľom ušetriť čas pri opravovaní písomiek, testov či dokonca vyhodnocovaní komplikovanejších esejí. Na základe zadaného algoritmu by umelá inteligencia vedela opraviť nielen písomky, ale aj zozbierať údaje o výkone žiakov a dať im odporúčania pre zlepšenie. Napriek tomu je potrebné myslieť na to, že umelá inteligencia vyhodnocuje len dostupné dáta a jej hodnotenie je veľmi všeobecné a neosobné. Preto je dôležité myslieť aj na to, čo UI pri hodnotení žiakov nedokáže – napr. zistiť, v akom psychickom rozpoložení žiak test písal, aké problémy ho trápia, byť empatická, motivujúca a vedieť v žiakovi nájsť jeho jedinečný potenciál, ktorý na prvý pohľad v teste nemusí byť viditeľný.

  • Príprava a lepšie prispôsobenie vyučovacích hodín žiakom

Ak by, napríklad, veľa žiakov odpovedalo na vybranú otázku nesprávne, umelá inteligencia sa môže zamerať na chýbajúce informácie a rýchlejšie vyhodnotiť a zanalyzovať odpovede žiakov. Učitelia tak môžu dostať komplexnejší rozbor toho, v akej oblasti majú ich žiaci nedostatočné vedomosti či základné zručnosti. Podľa toho môžu lepšie nastaviť priebeh vyučovacích hodín a použité metódy, pričom dané hodiny by lepšie rešpektovali potreby jednotlivých žiakov. Takisto vám môže poslúžiť ako nástroj na prípravu hodín v podobe zhromažďovania a porovnávania dostupných informácií k danej téme.

Nevýhody

  • Zneužívanie na plagiátorstvo a podvádzanie

Začiatkom roka 2023 obletela svet správa, že viacero amerických univerzít muselo zrušiť písanie esejí ako záverečnej skúšky, pretože veľa študentov na ich vypracovanie využilo chatovací bot ChatGPT. Podobné skúsenosti zmapoval aj Denník N u slovenských študentov, ktorí UI využili pri podvádzaní. ChatGPT a UI celkovo možno do budúcna zmenia spôsob a systém záverečného hodnotenia žiakov a študentov, ktoré sa v súčasnosti do veľkej miery zameriavajú na faktografický výkon skúšaného.

  • Neschopnosť riešiť situácie s ohľadom na morálku a etiku 

Človek na rozdiel od UI vníma to, že svet nie je čiernobiely a na mnoho komplexných otázok neexistuje jednoznačná odpoveď. Hoci UI dokáže vyhodnocovať morálne a etické dilemy na základe podstatne väčšieho množstvá dát, než by dokázal človek, nie nevyhnutne na ich základe ponúkne to najlepšie a realistické riešenie. Príkladom môže byť riešenie klimatickej krízy. Zo všetkých dostupných dát môže UI dospieť k záveru, že príčinou klimatickej krízy je ľudstvo a na zastavenie globálneho otepľovania je potrebné ho zničiť. Hoci môže ísť o štatisticky najvhodnejšie riešenie, je podľa vás v danom kontexte aj žiaduce a najlepšie z hľadiska etiky?

  • Riziko chybovosti

Tým, že sa UI neustále učí na základe vyhodnocovania nových informácií a dát, ktoré získa, v niektorých prípadoch ich môže vyhodnotiť chybne. Preto môže pri zle zadanom príkaze nastaviť algoritmus, ktorý by mohol v danej situácii jej účastníkom aj ublížiť. Jedným z príkladov sú autonómne autá, ktorých nespornou výhodou je, že odšoférujú cestu za vás s využitím najmodernejších bezpečnostných systémov. Niektoré kritické dopravné situácie však plne autonómne autá využívajúce UI aj napriek viacročnej testovacej prevádzke stále vyhodnocujú v porovnaní s ľudským mozgom chybne. Či už ide o etické dilemy alebo predvídanie a predchádzanie kolíznym situáciám, v prípade zlyhania technológie stále nie je možné hneď jednoznačne objasniť, čo vzniknutú situáciu spôsobilo a akou úpravou algoritmu by jej bolo možné predísť.

Umelá inteligencia v sebe skrýva veľký potenciál aj riziká, ktoré sa dajú využiť a účinne zreflektovať vo vyučovacom procese. Preto sa v ďalšej časti pozrieme na praktické tipy a námety na aktivity, vďaka ktorým ich môžete sprostredkovať vašim žiakom a žiačkam.

Foto: Pixabay, DALL·E 2