Vzdelávací program Školy, ktoré menia svet je určený pre všetky typy škôl bez ohľadu na typ zriaďovateľa.

Jeho obsah je inkluzívny a vhodný pre všetkých žiakov bez ohľadu na ŠVVP. Do programu sa prihlasujú predovšetkým učitelia spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ, ale aj iných predmetov vrátane prírodovedných či dokonca vrátane telesnej výchovy, ktorí majú záujem o svoj vlastný profesionálny rozvoj a o rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností svojich žiakov. Táto sekcia je rovnako tak určená aktívnym riaditeľom, ktorí by do programu radi zapojili svoju školu. 

 Spustili sme prihlasovanie do 8. ročníka programu Školy, ktoré menia svet Premium.

Viac informácií sa dozviete TU.

Prihlasovanie uzatvárame 14. mája 2023